Eksamid

2017/2018. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • eesti keel – 1. juuni 2018. a;
  • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
  • eesti keel teise keelena (suuline) – 1.-5. juuni 2018. a.
  • matemaatika – 8. juuni 2018. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2018. aasta 1. veebruariks.