Õpilasesindus

Lüllemäe Põhikooli õpilasesindus 2017/2018 õppeaastal:

 1. Ere Lee Kama – president
 2. Uku Freiberg – asepresident
 3. Laura Vanags – sekretär
 4. Annabel Pormeister
 5. Anni Aliide Markvart
 6. Eron Sarv
 7. Karl Peegel
 8. Eliis Sarv
 9. Sargon Prans
 10. Eleri Krull

 

Lüllemäe Põhikooli õpilasesinduse põhimäärus

LYLkooli ÕE põhimäärus

2015/2016 õppeaasta õpilasesindus on oma aasta kokku võtnud järgnevalt:

Lüllemäe Põhikooli ÕE 2015/2016 õ/a aruanne

Lüllemäe Põhikooli ÕE koosseisus Juulia, Loore, Villem Martin, Heino, Ere, Stella-Nataly, Ätli,, Harold, Eliis, Joosep said sel õppeaastal kokku 19-nel tavalisel ning 2-l erakorralisel puhul.

Üheskoos arutati ja tehti teoks järgmised tegevused/üritused:

 1. Kooli dokumentide osas arvamuse avaldamine: vaatasime üle kooli põhimääruse, lisasime ÕE põhimäärusesse muudatusi, andsime arvamuse kooli õppekavale.
 2. Tegime küsitluse telefonide kasutamise kohta.
 3. Liitusime Eesti Õpilasesinduste Liiduga, ÕE-liidu koolitusest osavõtt.
 4. Korraldasime:
 • õpetajate päeva;
 • Halloweeni;
 • värvide/teemapäevad;
 • jõululaada ja kooli kaunistamise;
 • jõulupeo esinemise;
 • kooliöö;
 • oksjoni;
 • PlayBack Show;
 • tegime sõbrapäevapostkasti ja
 • stiilinädala.

Lüllemäe Põhikooli õpilasesindus kuulub üleeestilisse õpilasesinduste liitu, kus saadakse kokku üldkoosolekutel ning osaletakse koolitustel.

President                                                                                           Sekretär

Juulia Paulson                                                                                   Loore Roos