Õpilasesindus

Lüllemäe Põhikooli õpilasesindus 2016/2017 õppeaastal:

 1. Mailis Veermets
 2. Eva Värnik
 3. Eliis Sarv
 4. Joosep Trolla- esindaja tervisenõukogus
 5. Juulia Paulson- president
 6. Uku Freiberg
 7. Merle Kurina
 8. Laura Vanags- sekretär
 9. Stella-Nataly Trahv- esindaja õppenõukogus
 10. Marianne Hannus- asepresident, esindaja hoolekogus

 

Lüllemäe Põhikooli õpilasesinduse põhimäärus

LYLkooli ÕE põhimäärus

2015/2016 õppeaasta õpilasesindus on oma aasta kokku võtnud järgnevalt:

Lüllemäe Põhikooli ÕE 2015/2016 õ/a aruanne

Lüllemäe Põhikooli ÕE koosseisus Juulia, Loore, Villem Martin, Heino, Ere, Stella-Nataly, Ätli,, Harold, Eliis, Joosep said sel õppeaastal kokku 19-nel tavalisel ning 2-l erakorralisel puhul.

Üheskoos arutati ja tehti teoks järgmised tegevused/üritused:

 1. Kooli dokumentide osas arvamuse avaldamine: vaatasime üle kooli põhimääruse, lisasime ÕE põhimäärusesse muudatusi, andsime arvamuse kooli õppekavale.
 2. Tegime küsitluse telefonide kasutamise kohta.
 3. Liitusime Eesti Õpilasesinduste Liiduga, ÕE-liidu koolitusest osavõtt.
 4. Korraldasime:
 • õpetajate päeva;
 • Halloweeni;
 • värvide/teemapäevad;
 • jõululaada ja kooli kaunistamise;
 • jõulupeo esinemise;
 • kooliöö;
 • oksjoni;
 • PlayBack Show;
 • tegime sõbrapäevapostkasti ja
 • stiilinädala.

Lüllemäe Põhikooli õpilasesindus kuulub üleeestilisse õpilasesinduste liitu, kus saadakse kokku üldkoosolekutel ning osaletakse koolitustel.

President                                                                                           Sekretär

Juulia Paulson                                                                                   Loore Roos