Töötajad

Lüllemäe Põhikooli töötajad 2016/2017 õppeaastal

Jana Tiits- direktor

Elin Lihten- 1. klass, 1. klassi klassijuhataja, lasteaia muusikaõpetaja

Anneli Varik- 2. klass, 7.-9. kl  kunstiõpetus, 2. klassi klassijuhataja

Heidi Kõvask- 3. klass, 3. kl klassijuhataja

Tarje Roosik- 4. klass, 5.-6.klassi kunstiõpetus, 4. klassi klassijuhataja

Külli Teder- 2.-9. klass inglise keel

Rolf Saarna- loodusained

Viljo Remmel- 5.-9.klass matemaatika

Laur Speek- füüsika

Liina Saksing- eesti keel ja kirjandus, 5., 7. klassi klassijuhataja

Astrid Vernik- vene keel, võru keel

Ave Siilak- inimeseõpetus, kodaniku- ja ühiskonnaõpetus, 9. klassi klassijuhataja

Ele Zilmer- ajalugu 4.-9. klass

Valev Sisov- kehaline kasvatus, 6. klassi klassijuhataja

Triin Tanilas- muusikaõpetus 1.-9. klass

Celia Roose- koorilaul

Margus Muttik- tehnoloogia 4.-9. klass

Merli Meresaar- käsitöö ja kodundus, sekretär, 8. klassi klassijuhataja

Aronika Nõmme- Lüllemäe lasteaia õpetaja

Ulvi Sarapuu- Lüllemäe lasteaia õpetaja

Heidi Kütman- Lüllemäe lasteaia õpetaja abi

Terje Küppar- Lüllemäe lasteaia sõimerühma õpetaja

Marin Abolin- Lüllemäe lasteaia sõimerühma õpetaja

Raina Tamm- Lüllemäe lasteaia sõimerühma õpetaja abi

Moonika Arna- Kaagjärve lasteaia õpetaja

Inga Balko- Kaagjärve lasteaia õpetaja

Nadežda Kotova- Kaagjärve lasteaia õpetaja abi

Larissa Püvi- Kaagjärve lasteaia õpetaja abi

Alesja Arikainen- söökla peakokk

Liivia Järve- kokk

Saima Juul-abikokk

Merike Kirs- aednik, majahoidja

Anne-Merike Liiskmaa- päevane koristaja

Raina Tamm- õhtune koristaja

Lembit Ansi- katlakütja

Harri Järve- katlakütja

Mati Kallion- katlakütja

Eiki Gailis- katlakütja