Töötajad

Lüllemäe Põhikooli töötajad 2016/2017 õppeaastal

Jana Tiits- direktor

Ave Siilak- ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, 8.-9.klass inglise keel/ 8.-9.klassi klassijuhataja

Marje Olsen- 5.klassi matemaatika, 4.-6.klass inglise keel

Külli Teder- 2.-3. ja 7.klass inglise keel

Rolf Saarna- loodusained

Viljo Remmel- 6.-9.klass matemaatika, füüsika

Liina Saksing- eesti keel ja kirjandus, 6.klassi klassijuhataja

Astrid Vernik- vene keel, võru keel

Anneli Varik- 1.klass, 7.-9.kl  kunstiõpetus, 1.klassi klassijuhataja

Heidi Kõvask- 2.klass, rahvatants, 2.kl klassijuhataja

Tarje Roosik- 3.klass, 5.-6.klassi kunstiõpetus, 3.klassi klassijuhataja

Elin Lihten- 4.klass, 4.klassi klassijuhataja, lasteaia muusikaõpetaja

Valev Sisov- kehaline kasvatus, 5.kl klassijuhataja

Liia Laanmets- muusika

Celia Roose- koorilaul

Margus Muttik- tehnoloogia 4.-9.klass

Merli Meresaar- käsitöö ja kodundus, sekretär, 7.kl klassijuhataja

Marily Sinisalu- Lüllemäe lasteaia õpetaja

Ulvi Sarapuu- Lüllemäe lasteaia õpetaja

Aronika Nõmme- Lüllemäe lasteaia õpetaja abi

Terje Küppar- Lüllemäe lasteaia sõimerühma õpetaja

Marin Abolin- Lüllemäe lasteaia sõimerühma õpetaja

Raina Tamm- Lüllemäe lasteaia sõimerühma õpetaja abi

Moonika Arna- Kaagjärve lasteaia õpetaja

Maigi Lepik- Kaagjärve lasteaia õpetaja

Nadežda Kotova- Kaagjärve lasteaia õpetaja abi

Larissa Püvi- Kaagjärve lasteaia õpetaja abi

Maarja Kaart- söökla peakokk

Liivia Järve- kokk

Saima Juul-abikokk

Merike Kirs- aednik, majahoidja

Geia Kaart- koristaja

Lembit Ansi- katlakütja

Harri Järve- katlakütja

Mati Kallion- katlakütja

Eiki Gailis- katlakütja