Õppetöö kalender 2018/2019

 

Trimestrid

I trimester 1. september – 30. november 2018. a;

II trimester 3. detsember – 15. märts 2019. a;

II trimester 18. märts – 11. juuni 2019. a.

Koolivaheajad:

1) I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
2) II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
3) III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a;
4) IV vaheaeg 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.

 

Koolipäeva korraldus

Koolimaja uksed avatakse kell 8.00, õppetöö ja tegevused algavad mitte varem kui kell 8.00. Teeolude halvenemisel talveperioodil võib õppetöö alata 10 minutit hiljem, kui antakse vastav direktori korraldus. Koolimaja on avatud kuni 17.00.

Koolitunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus 10 minutit, söögivahetunni pikkus 30 minutit.

Õppetunnid toimuvad I kooliastmel ning 4. klassil põhiliselt koduklassides, II ja III kooliastmel aineklassides. Kehaline kasvatus toimub võimlas või sobiva ilma korral õues.

Koolibussid väljuvad vastavalt õppe- ja huvitegevuse ning pikapäevarühma lõpuajale.

AJAKAVA

HOMMIKUSÖÖK 8.15 -8.25

1. 8.30-9.15
2. 9.25-10.10
3. 10.20- 11.05
4. 11.15- 12.00

LÕUNASÖÖK 12.00 – 12.30
5. 12.30- 13.15
6. 13.25- 14.10
7. 14.20- 15.05
8. 15.05- 15.50

OODE 15.30 – 16.00

BUSSID 16.00…..