Õppetöö kalender 2020/2021

Trimestrid

 • I trimester 1. september – 27. november 2020
 • II trimester 28. november – 12. märts 2021
 • III trimester 13. märts – 11. juuni 2021

Koolivaheajad

 • I vaheaeg 19.–25. oktoober 2020
 • II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021
 • III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021
 • IV vaheaeg 19. aprill – 25. aprill 2021
 • V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2021

Eelkool alustab 27. jaanuaril 2021. Lähemalt loe eelkoolist siit.

Tasemetööd

Tasemetööd on I ja II kooliastmes läbitud õppematerjali omandamist kontrollivad testid, mida ei hinnata. Tasemetööde eesmärgiks on anda oma teadmiste kohta tagasisidet õpilasele ning olla abi- ja töövahendiks õpetajale edasise õppetöö korraldamiseks.

Käesoleval õppeaastal toimuvad tasemetööd läbitud kooliastmele järgneval sügisel.

4. klassi õpilastele:

 • loodusõpetus – 23.–24. september 2020. a;
 • matemaatika – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi õpilastele:

 • loodusõpetus – 21.–22. september 2020. a;
 • matemaatika – 28.–29. september 2020. a.

Täpsemalt saab tasemetööde kohta lugeda Haridus- ja teadusministeeriumi veebilehelt.

Põhikooli lõpueksamid

 • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021
 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021
 • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos või ühiskonnaõpetuses (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline) – 9. juuni 2021

Koolipäeva korraldus

Koolimaja uksed avatakse kell 7.45, õppetöö ja tegevused algavad mitte varem kui kell 8.00. Teeolude halvenemisel talveperioodil võib õppetöö alata 10 minutit hiljem, kui antakse vastav direktori korraldus. Koolimaja on avatud kuni 17.00.

Koolitunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus 10 minutit, söögivahetunni pikkus 30 minutit.

Õppetunnid toimuvad I kooliastmel ning 4. klassil põhiliselt koduklassides, II ja III kooliastmel aineklassides. Kehaline kasvatus toimub võimlas või sobiva ilma korral õues.

AJAKAVA

hommikusöök 8.00–8.25

1. 8.30–9.15
2. 9.25–10.10
3. 10.20–11.05
4. 11.15–12.00

lõunasöök 12.00–12.30

5. 12.30–13.15
6. 13.25–14.10
7. 14.20–15.05
8. 15.05–15.50

õhtuoode 15.30–16.00