Õppetöö kalender 2019/2020

Trimestrid

I trimester 1. september – 29. november 2019. a;

II trimester 30. november – 6. märts 2020. a;

III trimester 7. märts – 5. juuni 2020. a.

Koolivaheajad

1) I vaheaeg  21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
4) IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 6. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

 

Koolipäeva korraldus

Koolimaja uksed avatakse kell 7.45, õppetöö ja tegevused algavad mitte varem kui kell 8.00. Teeolude halvenemisel talveperioodil võib õppetöö alata 10 minutit hiljem, kui antakse vastav direktori korraldus. Koolimaja on avatud kuni 17.00.

Koolitunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus 10 minutit, söögivahetunni pikkus 30 minutit.

Õppetunnid toimuvad I kooliastmel ning 4. klassil põhiliselt koduklassides, II ja III kooliastmel aineklassides. Kehaline kasvatus toimub võimlas või sobiva ilma korral õues.

AJAKAVA

HOMMIKUSÖÖK 8.15 -8.25

1. 8.30-9.15
2. 9.25-10.10
3. 10.20- 11.05
4. 11.15- 12.00

LÕUNASÖÖK 12.00 – 12.30
5. 12.30- 13.15
6. 13.25- 14.10
7. 14.20- 15.05
8. 15.05- 15.50

OODE 15.30 – 16.00

BUSSID 16.00…..