Loovtööde kaitsmine

Alates 18. maist võis koolipere taas sammud armsa koolimaja poole seada. Täpselt selleks päevaks oli varem planeeritud loovtööde kaitsmine. Ohutusnõudeid järgides sai plaan teoks. Kaheksandikud pakkusid üksteisele, komisjonile ja juhendajatele tõeliselt nauditavat kuulamist, kirjeldades oma ambitsioonikaid, mitmekülgseid ja praktilisi loovtöid.

Kuna pidime hoidma saalisviibijate arvu võimalikult madala, said sel aastal kuuenda ja seitsmenda klassi õpilased kaitsmisi jälgida Teamsi videoloenguna. Hiljem toimus neil ühiskonnaõpetuse õpetaja ning 6. klassi juhatajaga ühine tund, kus kuuldu ja nähtu üle arutleti. Lisaks salvestati õpilaste loal nende ettekanded. Nii saame esitlusi edaspidi kasutada õppematerjalina. Ühtlasi saavad kõik kaitsjad ise oma videot soovi korral vaadata ja esinemist analüüsida.

Jälgisime tähelepanelikult 2+2 reeglit. 6. ja 7. klassi õpilased vaatasid-kuulasid ülekannet filmivast sülearvutist. Foto: Ave Siilak

Kokku kaitses loovtöid 9 õpilast ehk kogu klass. Kõik said oma tööd ka arvestatud. Palju õnne!

Kuid milliseid töid siis kaitsmisel näha ja kuulda võis?

Ahti Freiberg ja Jaanus Sachris monteerisid kumbki endale uue arvuti. Tellisid internetiavarusest vajalikud jupid ja ühendasid need juhendaja abiga kokku. Nüüd on poistel oma arvutid, mis vastavad oma võimekuselt täielikult nende praegustele soovidele. Vähemalt viie aasta jooksul pole uut arvutit vaja.

Ahti selgitas kuulajaile muu seas uue arvuti osade välja valimise protseduuri. Foto: Ave Siilak

Jaanus tuli komisjonile oma teema valdamist demonstreerida näiteks silikooni ja räni seoseid selgitades. Foto: Ave Siilak

Lauri Ansi võttis juppideks oma vana maastikuratta, puhastas ja värvis detailid ning asendas katkised uute ning parematega. Hoolimata sellest, et kokkupanemisel mõned jupid kaduma kippusid minema, sai lõpptulemusena valmis tundmatuseni muutunud ning ainulaadne ratas.

Lauri uus-vana ratas, mille sarnast pole kellelgi teisel. Foto: Ave Siilak

Mailis Veermets andis oma uurimuses magistritööväärilise ülevaate LGBT+ valdkonnast ning põhjustas sellega igati hariva ja huvitava diskussiooni publikuga.

Mailise seksuaalvähemuste teemaline töö on tulevikus väärtuslikuks abimaterjaliks inimeseõpetuse õpetajale. Foto: Ave Siilak

Karl Peegel võttis ette meie kooli jaoks tähendusliku laulu „Meil on elu keset metsa“ ning lõi sellele elektroonilise seade. Lahkelt tutvustas ta selleks kasutatud programmi ka saalisviibijatele. Kuna see käis Karli käes nii mängleva kergusega, süstis ta oma toreda näitega elektroonilise muusika loomise pisiku ilmselt mitmesse kuulajasse.

Karl tutvustas kõigepealt teooriat ning seejärel tegi publikule BandLabi platvormil ka reaalse seade tegemise demonstratsiooni. Foto: Ave Siilak

Eero Lees lõi loovtööraames oma YouToube’i kanali, kust loodetavasti saame peagi ohtralt põnevaid postitusi vaadata.

Küsimustele vastamine oli ka Eero jaoks keeruline, aga kasulik kogemus. Foto: Ave Siilak

Jaak Sachris võttis teadlikult ette eriti suure ampsu õppida omal käel selgeks animatsiooniprogramm ning luua digitaalse tahvli ja arvuti abil animatsioon jutustusele „Kohtumine Taageperas“. Tema teekonnal esines mitmeid võimsaid väljakutseid, kuid seda magusam on rahulolu lõpptulemuse üle. Loodetavasti jagab Jaak saadud oskusi uuel õppeaastal oma koolikaaslastega.

Jaagu põhjalik eneseanalüüsioskus jättis kuulajaile sügava mulje. Foto: Ave Siilak

Eron Sarv proovis kätt mitmesuguste renoveerimistööde alal aidates korda teha võimla kohal paiknev kasutult seisev ruum, kuhu saame nüüd luua päris oma suusamuuseumi. Eron krohvis seinu ja lage, pahteldas ning tegeles maalritöödega. Nüüd teate, kelle poole pöörduda, kui remondil on abi vaja.

Tööpaigas tehtud ettekande jooksul tutvustas Eron lisaks tehtule ka kasutatud töövahendeid. Foto: Ave Siilak

Eveli Kalames andis ülevaate afropatside ajaloost, tehnikast ja hooldusest. Teema mõjus komisjonile intrigeerivalt ning tekitas palju põnevaid küsimusi. Näiteks kas Bob Marley kandis afro- või rastapatse?

Tunneme õpetajatega suurt rõõmu, et sõltumata eriolukorrast sai kogu klass oma loovtööd plaanipäraselt valmis ja ka kaitstud. Selle eest täname kõigi õpilasete juhendajaid ja ka kooliväliseid juhendajaid ning pereliikmeid, kelle roll tööde valmimisel ei ole sugugi vähetähtis. Suur tänu teile!

Direktor Jana Tiits

 

Lüllemäe Põhikool