Tervishoid

Koolis võtab vastu meditsiinitöötaja Kaja Vainula.

Vastuvõtt iga esmaspäev kell 9.00-12.00.

 

Külmapühadest

Vastavalt sotsiaalministri määrusele võib õppetunnid ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud (koolitee on pikem kui 3 km ja koolibuss ei sõida) ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on (tuulekülm EMHI kodulehe andmetel):

1) miinus 20 °C ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 °C ja madalam 7.–9. klassis.
Koolibussid sõidavad iga päev, ka külmema ilmaga ja õppetöö toimub, kuni pole otsustatud teisiti. Lapsevanemal on õigus laps koju jätta vastavalt tegelikule temperatuurile, aga kui koolis õppetöö toimub, siis sellisel juhul peab õpilane omandama puudutud tundide materjali iseseisvalt. Püüame klassiruumides tagada vajaliku temperatuuri ja tundide ärajäämisel leiame lastele sobiva tegevuse kuni korraldatakse koolibussi vedu ringi.

 

Lüllemäe Põhikool