Lüllemäe Põhikooli uudised

Tegeleme programmeerimisega!

Maikuus saime ProgeTiigri programmi kaudu toetuse õppetöösse lõimitavate robootikaseadmete soetamiseks. Juunikuus jõudsid tellitud vahendid kooli kohale. Selleks, et eeloleval õppeaastal neid ainetundides kasutama saaks hakata, toimus 26. augustil kooli- ja lasteaiaõpetajatele vastav koolitus. Terve päeva...

Saavutasime Ettevõtliku Kooli baastaseme

Aasta tagasi liitus Lüllemäe Põhikool Ettevõtliku Kooli programmiga. Esmalt läbis kogu kollektiiv baaskoolituse. Seejärel õpiti tundma ning täitma standardit ja kolmandaks läbiti ettevõtliku õppe rakendamise ja meetodite koolitus. Õpetajatel oli koolitustel palju äratundmist, sest...

1.–4. klass Valga Muuseumis

11. oktoobril külastasid 1.–4. klassi õpilased ja õpetajad Valga Muuseumi, kus osaleti õppeprogrammis “Kuidas elasid lapsed enne ja nüüd?”. Koolitaja Marju Rebane tutvustas laste argiseid tegemisi viimase 120 aasta jooksul. Haridusprogramm on loodud näituse...

Algklasside ekskursioonid Põlvamaa keskkonnamajja ja Valga jäätmejaama

10. oktoobril toimus Lüllemäe Põhikooli 1.–4. klassi õpilaste väljasõit Põlvamaa keskkonnamajja Räpinas, kus toimus õppeprogramm “Sipelgas Ferda vähendab prügi”. Koolitaja, Põlvamaa keskkonnahariduse spetsialist Mari Kala tutvustas erinevaid jäätmeliike, nende sortimise ja taaskasutamise võimalusi. Õpilased...

Lahe geograafiatund 8. ja 9. klassile

8. oktoobril toimus koolis „Lahe geograafiatunni“ raames 3D modelleerimise teematund. Töötoa käigus tutvustati geoinformaatikat ning räägiti 3D-mudelite vajalikkusest ja rakendamisest. Õpilased tegid QGIS 3 kaardirakendusprogrammiga Tallinna kesklinnast lihtsa 3D-mudeli. Projekt toimus tänu Eesti Teadusagentuuri...

Kohtumine vürst Volkonskiga

Neljapäeva, 19. septembri koolilõuna järel istusid õpilased juba varakult esimese korruse koridori valmis seatud pinkidel, mitmetel käepärast paber ja kirjutusvahend autogrammi jaoks. Oli ka põhjust – legendaarne vürst Peeter Volkonski tuli Lüllemäe kooliperele külla!...

Õppekäik Maanteemuuseumi

Lüllemäe Põhikooli 5. ja 6. klass viibis täna Maanteemuuseumis. Ekskursiooni käigus tutvuti uue näitusega ning osaleti robootika töötoas. Näitusel said õpilased oma silmaga näha valikut Eesti maanteedel liikunud ajaloolistest sõidukitest nagu näiteks Eesti vanim...

Külalistunnid “Minu elustiil ja mõju keskkonnale”

Uue kooliaasta külalistundide hooaja avas Karula rahvuspargi keskkonnahariduse spetsialist Helen Kivisild. Õppeprogrammis “Minu elustiil ja mõju keskkonnale”osalesid 5.-9. klasside õpilased. Programmi läbimise tulemusena oskavad õpilased pöörata tähelepanu võimalikele energiakuludele kodus ning leida viise tarbimisharjumuste...

Vanavanemate päev Kaagjärve lasteaias

Septembrikuu kuuendal päeval tähistasime esimest korda Kaagjärve rühmas vanavanemate päeva. Vanavanemad on meie elus sama olulised pereliikmed nagu ema ja isa. Ilma nendeta oleks meie maailm palju igavam. Meil on siiralt hea meel, et...