Lüllemäe Põhikooli uudised

Saavutasime Ettevõtliku Kooli baastaseme

Aasta tagasi liitus Lüllemäe Põhikool Ettevõtliku Kooli programmiga. Esmalt läbis kogu kollektiiv baaskoolituse. Seejärel õpiti tundma ning täitma standardit ja kolmandaks läbiti ettevõtliku õppe rakendamise ja meetodite koolitus. Õpetajatel oli koolitustel palju äratundmist, sest...

5.-9. klass käis õppereisil Ida-Virumaale

10.–11. oktoobril toimus 5. kuni 9. klassi õpilastele õppereis Ida-Virumaale. Ekskursiooni eesmärk oli tutvuda põlevkivi kaevandamisega ning selle mõjuga keskkonnale ja külastada olulisi Põhja-Eesti loodusväärtusi. Teel Ida-Virumaale tegime peatuse Alatskivi lossi juures, sirutasime jalga...

1.–4. klass Valga Muuseumis

11. oktoobril külastasid 1.–4. klassi õpilased ja õpetajad Valga Muuseumi, kus osaleti õppeprogrammis “Kuidas elasid lapsed enne ja nüüd?”. Koolitaja Marju Rebane tutvustas laste argiseid tegemisi viimase 120 aasta jooksul. Haridusprogramm on loodud näituse...

Algklasside ekskursioonid Põlvamaa keskkonnamajja ja Valga jäätmejaama

10. oktoobril toimus Lüllemäe Põhikooli 1.–4. klassi õpilaste väljasõit Põlvamaa keskkonnamajja Räpinas, kus toimus õppeprogramm “Sipelgas Ferda vähendab prügi”. Koolitaja, Põlvamaa keskkonnahariduse spetsialist Mari Kala tutvustas erinevaid jäätmeliike, nende sortimise ja taaskasutamise võimalusi. Õpilased...

Õpetajate päev koolis

Reede 4. oktoober oli koolimaja täis elevust. Õpetajad olid kohad vahetanud IX klassi õpilastega ja koondunud ise õppetundidesse direktori juhendamisel. Seevastu üheksandikud seadsid end mõnusasti sisse õpetajate toas, millest kujunes nende peamine kohtumispaik ainetundide...

Lahe geograafiatund 8. ja 9. klassile

8. oktoobril toimus koolis „Lahe geograafiatunni“ raames 3D modelleerimise teematund. Töötoa käigus tutvustati geoinformaatikat ning räägiti 3D-mudelite vajalikkusest ja rakendamisest. Õpilased tegid QGIS 3 kaardirakendusprogrammiga Tallinna kesklinnast lihtsa 3D-mudeli. Projekt toimus tänu Eesti Teadusagentuuri...

Õpetajad vallavanema vastuvõtul

Kord aastas kutsub Valga vallavalitsus kokku kõik oma haridustöötajad, et pidulikult tähistada õpetajate päeva. Sellel aastal leidis sündmus aset 3. oktoobril, mil Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimunud tänuüritusel tervitati uusi õpetajaid, tunnustati Valga valla...

Kohtumine vürst Volkonskiga

Neljapäeva, 19. septembri koolilõuna järel istusid õpilased juba varakult esimese korruse koridori valmis seatud pinkidel, mitmetel käepärast paber ja kirjutusvahend autogrammi jaoks. Oli ka põhjust – legendaarne vürst Peeter Volkonski tuli Lüllemäe kooliperele külla!...

Õppekäik Maanteemuuseumi

Lüllemäe Põhikooli 5. ja 6. klass viibis täna Maanteemuuseumis. Ekskursiooni käigus tutvuti uue näitusega ning osaleti robootika töötoas. Näitusel said õpilased oma silmaga näha valikut Eesti maanteedel liikunud ajaloolistest sõidukitest nagu näiteks Eesti vanim...