Lüllemäe lasteaed

Fotol Kaagjärve ja Lüllemäe lasteaiarühmad koos õpetajatega

Rühm on avatud 7–18.30.

Telefon 7679047

Dokumendid:

Lüllemäe Põhikooli arengukava 2018-2021

Lüllemäe Põhikooli lasteaia õppekava

Lasteaia vastuvõtukord

 

Õpetajad

Sigrid Jantsikene- Lüllemäe lasteaia vanema rühma õpetaja

Ulvi Sarapuu- Lüllemäe lasteaia vanema rühma õpetaja

Heidi Kütman- Lüllemäe lasteaia õpetaja abi

Terje Küppar- Lüllemäe lasteaia sõimerühma õpetaja

Ines Kulasalu- Lüllemäe lasteaia sõimerühma õpetaja

Raina Tamm- Lüllemäe lasteaia õpetaja abi

Lapsed

Lüllemäe lasteaia sõimerühmas käib 14 last, vanemas rühmas 15 last.

Fotol kõik Lüllemäe Põhikooli lasteaiarühmad koos õpetajatega

Sõimerühma päevakava

7.00-8.30 Laste vastuvõtt rühma, laste vabategevus, mäng, individuaalne töö lastega

8.30-9.00 Hommikusöök

9.00-11.10 Hommikuring, planeeritud õppe- ja kasvatustegevused, laste vabategevused, mäng, õues viibimine

11.30-12.00 Lõunasöök

12.00-15.00 Lõunauinak ja puhkeaeg

15.00-15.30 Laste vabategevused, mäng

15.30-16.00 Õhtuoode

16.00-18.30 Laste vabategevused, mäng, individuaalne töö lastega, laste koju saatmine

 

Sõimerühma tegevuskava

Esmaspäev

Hommikuring

Mina ja keskkond

Liikumistegevus

Teisipäev

Hommikuring

Keel ja kõne

Kunst

Kolmapäev

Hommikuring

Mina ja keskkond

Liikumistegevus

Neljapäev

Hommikuring

Keel ja kõne

Muusikategevus

Reede

Hommikuring

Matemaatika

Muusikategevus

Vanema rühma päevakava

7.00 – 8.30 Laste vastuvõtt rühma, laste vabategevused, mäng, individuaalne töö lastega, vestlused vanematega

8.30 – 9.00 Hommikusöök

9.00 – 12.00 Hommikuring, planeeritud õppe- ja kasvatustegevused, laste vabategevused, mäng, õues viibimine

12.00 – 12.30 Lõunasöök, uinakuks valmitumine

12.50 – 15.00 Puhkeaeg

15.00 – 15.30 Laste igapäevatoimingud (riietumine, pesemine, ruumi korrastamine jm), laste vabategevused, mäng

15.30- 16.00 Oode

16.00 – 18.30 Laste vabategevused, mäng, individuaalne töö lastega, võimalusel õues viibimine, laste kojusaatmine, vestlused vanematega

Vanema rühma tegevuskava

Esmaspäev

Hommikuring

Kuulamine ja kõnelemine

Lugemine ja kirjutamine

Kunst

Liikumistegevus

Teisipäev

Hommikuring

Mina ja keskkond

Matemaatika

Kunst

Kolmapäev

Hommikuring

Kuulamine ja kõnelemine

Lugemine ja kirjutamine

Kunst

Liikumistegevus

Neljapäev

Hommikuring

Kuulamine ja kõnelemine

Mina ja keskkond

Matemaatika

Muusikategevus

Reede

Hommikuring

Kuulamine ja kõnelemine

Lugemine ja kirjutamine

Muusikategevus