Tunniplaan 2021/22

Kõige uuem versioon tunniplaanist on ka edaspidi leitav aktiivse veebiplaanina. Miks nii? Sellepärast, et…

… Sul on alati värske info käes, ükskõik kas vajad seda asjade pakkimiseks või enne tundi õige klassi leidmiseks (selleks ilmuvad koolimajja peagi ekraanid, kust tunniplaani vaadata saad),

… õige info plaanis hoidmine läheb ladusalt, sest seda saavad muuta kõik õpetajad.

Kõigile tunniplaani ja ka tehniliste teemadega seonduvatele küsimustele leiab vastused õpetaja Ave läbi Stuudiumi või kiireloomulise mure korral telefonil 5890 6651.

 

Koolipäeva korraldus

Koolimaja uksed avatakse kell 7.45, õppetöö ja tegevused algavad mitte varem kui kell 8.00. Teeolude halvenemisel talveperioodil võib õppetöö alata 10 minutit hiljem, kui antakse vastav direktori korraldus. Koolimaja on avatud kuni 17.00.

Koolitunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus 10 minutit, söögivahetunni pikkus 30 minutit.

Õppetunnid toimuvad I kooliastmel ning 4. klassil põhiliselt koduklassides, II ja III kooliastmel aineklassides. Kehaline kasvatus toimub võimlas või sobiva ilma korral õues.

 

Ajakava

hommikusöök 8.00–8.25

1. 8.30–9.15
2. 9.25–10.10
3. 10.20–11.05
4. 11.15–12.00

lõunasöök 12.00–12.30

5. 12.30–13.15
6. 13.25–14.10
7. 14.20–15.05
8. 15.05–15.50

õhtuoode 15.15–16.00