Loovtööd

Lüllemäe Põhikoolis algab loovtöö protsess 6. klassis ning lõppeb kaitsmise ning töö tagasisidestamisega 8. klassi kevadel.

Täpsemalt on loovtöö korraldust kirjeldatud selles juhendis.

Lüllemäe Põhikool