Töötajad

Lüllemäe Põhikooli töötajad 2021.-22. õppeaastal

Lüllemäe Põhikooli personal 2019.-20. õppeaasta suvisel lõpetamisel Karulas

Jana Tiits – direktor

Ave Kadakas – õppekorralduse spetsialist, inimeseõpetuse ja informaatika õpetaja

Elin Lihten – 2. klassi juhataja

Marge Viilukas – 3. klassi juhataja

Heidi Kõvask – 4. klassi juhataja

Tarje Roosik – 1. klassi juhataja, kunstiõpetaja

Anneli Varik – klassiõpetaja, lapsehoolduspuhkusel

Valev Sisov – 6. klassi juhataja, kehalise kasvatuse õpetaja

Birgit Tuulemets – 7. klassi juhataja, ettevõtluse ja 7.–9. klassi kunstiõpetuse õpetaja

Rolf Saarna – 8. klassi juhataja, III kooliastme loodusainete õpetaja

Külli Teder – 9. klassi juhataja, inglise keele õpetaja

Liina Saksing – eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Astrid Vernik – vene keele, kohaloo ja võru keele õpetaja

Cathlen Haugas – lasteaia, 1.–3., ja 7. ja 9. klassi muusikaõpetaja, koori- ja ansamblijuht

Ele Zilmer – ajalooõpetaja

Laur Speek – füüsikaõpetaja

Keity Rohtla – keemiaõpetaja

Merli Meresaar – käsitöö ja kodunduse õpetaja

Sirle Ruotsi – tugiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja

Triin Tanilas – 4.-7. klassi muusikaõpetaja, 5.–6. klassi loodusõpetuse õpetaja

Viljo Remmel – 5.–9. klassi matemaatikaõpetaja

Sigrid Jantsikene – lasteaiaõpetaja

Ulvi Sarapuu – lasteaiaõpetaja

Heidi Kütman – lasteaiaõpetaja abi

Terje Õunapuu – lasteaiaõpetaja

Ines Kulasalu – lasteaiaõpetaja

Raina Tamm – lasteaiaõpetaja abi

Elis Kroon – lasteaiaõpetaja

Inga Balko – lasteaiaõpetaja

Ilona Balko – lasteaiaõpetaja abi

Kairi Johanson – lasteaiaõpetaja abi

Alesja Arikainen – peakokk

Saima Juul – kokk

Urve Viks – kokk

Merike Kirs – aednik, majahoidja

Kairi Nigula – puhastusteenindaja

Lembit Ansi – abitööline

Lüllemäe Põhikool