Töötajad

Lüllemäe Põhikooli töötajad 2018/2019 õppeaastal

Jana Tiits- direktor

Tarje Roosik- 1. klass, 5.-6.klassi kunstiõpetus, 1. klassi klassijuhataja

Elin Lihten- 2. klass, 2. klassi klassijuhataja

Anneli Varik- 3. klass, 7.-9. kl  kunstiõpetus, 3. klassi klassijuhataja

Heidi Kõvask- 4. klass, 4. kl klassijuhataja

Külli Teder- 2.-9. klass inglise keel, 5. klassi klassijuhataja

Rolf Saarna- loodusained

Viljo Remmel- 5.-9.klass matemaatika

Laur Speek- füüsika

Liina Saksing- eesti keel ja kirjandus, 6., 8. klassi klassijuhataja

Astrid Vernik- vene keel, võru keel

Ave Siilak- inimeseõpetus, kodaniku- ja ühiskonnaõpetus

Ele Zilmer- ajalugu 4.-9. klass

Valev Sisov- kehaline kasvatus, 7. klassi klassijuhataja

Triin Tanilas- muusikaõpetus 1.-6. klass

Cathlen Haugas- muusikaõpetus 7.-9. klass, koorilaul, ansambel, lasteaia muusika

Margus Muttik- tehnoloogia 4.-9. klass

Merli Meresaar- käsitöö ja kodundus, 9. klassi klassijuhataja

Sigrid Jantsikene- Lüllemäe lasteaia õpetaja

Ulvi Sarapuu- Lüllemäe lasteaia õpetaja

Heidi Kütman- Lüllemäe lasteaia õpetaja abi

Terje Küppar- Lüllemäe lasteaia sõimerühma õpetaja

Marin Abolin- Lüllemäe lasteaia sõimerühma õpetaja

Raina Tamm- Lüllemäe lasteaia sõimerühma õpetaja abi

Moonika Arna- Kaagjärve lasteaia õpetaja

Inga Balko- Kaagjärve lasteaia õpetaja

Alesja Arikainen- söökla peakokk

Maarja Kaart- kokk

Saima Juul-abikokk

Merike Kirs- aednik, majahoidja

Kaire Vaga- päevane koristaja

Raina Tamm- õhtune koristaja

Lembit Ansi- katlakütja

Harri Järve- katlakütja

Eiki Gailis- katlakütja