Töötajad

Lüllemäe Põhikooli töötajad 2018/2019 õppeaastal

Jana Tiits- direktor

Heidi Kõvask- 1. klass, 1. kl klassijuhataja

Tarje Roosik- 2. klass, 5.-6.klassi kunstiõpetus, 2. klassi klassijuhataja

Elin Lihten- 3. klass, 3. klassi klassijuhataja

Anneli Varik- 4. klass, 7.-9. kl  kunstiõpetus, 4. klassi klassijuhataja

Rolf Saarna- loodusained, 5. klassi klassijuhataja

Külli Teder- 2.-9. klass inglise keel, 6. klassi klassijuhataja

Viljo Remmel- 5.-9.klass matemaatika

Laur Speek- füüsika

Liina Saksing- eesti keel ja kirjandus, 7., 9. klassi klassijuhataja

Astrid Vernik- vene keel, kohalugu, võru keel

Ave Siilak- inimeseõpetus, kodaniku- ja ühiskonnaõpetus

Ele Zilmer- ajalugu 4.-9. klass

Valev Sisov- kehaline kasvatus, 8. klassi klassijuhataja

Triin Tanilas- muusikaõpetus 1.-5. ja 7. klass

Cathlen Haugas- muusikaõpetus 8.-9. klass, koorilaul, ansambel, lasteaia muusika

Margus Muttik- tehnoloogia 4.-9. klass

Merli Meresaar- käsitöö ja kodundus

Sigrid Jantsikene- Lüllemäe lasteaia õpetaja

Ulvi Sarapuu- Lüllemäe lasteaia õpetaja

Heidi Kütman- Lüllemäe lasteaia õpetaja abi

Terje Küppar- Lüllemäe lasteaia sõimerühma õpetaja

Ines Kulasalu- Lüllemäe lasteaia sõimerühma õpetaja

Raina Tamm- Lüllemäe lasteaia sõimerühma õpetaja abi

Elis Kroon – Kaagjärve lasteaia õpetaja

Inga Balko- Kaagjärve lasteaia õpetaja

Ilona Balko- Kaagjärve lasteaia õpetaja abi

Alesja Arikainen- söökla peakokk

Maarja Kaart- kokk

Saima Juul-abikokk

Urve Viks-abikokk

Merike Kirs- aednik, majahoidja

Kaire Vaga- päevane koristaja

Raina Tamm- õhtune koristaja

Lembit Ansi- katlakütja

Harri Järve- katlakütja

Eiki Gailis- katlakütja