Pikapäevarühm

Pikapäevarühma töökorraldus on kehtestatud eraldi aktis (Lüllemäe Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus). Koolis tegutseb 2 pikapäevarühma – I ja II kl ning III ja IV kl õpilastele.

Pikapäevarühma päevakava

7.45–8.10  

hommikusöök

12.25–15.00 PPR vabategevused (liikumine, õues, mängimine, ringitunnid)
15.00–15.45 PPR õppimine
15.45–16.00 õhtuoode