Pikapäevarühm

Õpetajate järelvalve all toimetav pikapäevarühm on loodud 1.–4. klassi õpilastele eesmärgiga pakkuda neile lisaks mänguajale ka muid mõtestatud tegevusi.

Pikapäeva jooksul osalevad õpilased ka õppepikapäevarühma tunnis, kus tehakse klassiõpetajate toel ära kodused ülesanded. Pikapäevarühma õpetaja hoolitseb muuhulgas selle eest, et kõik jõuaksid õigeaegselt huviringidesse, õhtuoodet sööma ning koju viivale bussile.

Pikapäevarühma töökorraldusega saab tutvuda siin.

Tasakaaluliin (slackline) koolimaja taga on üks võimalus lõbusalt pikapäevarühmas aega veeta. Vasakul paistab koolimaja, taamal Lüllemäe lasteaiamaja ning mänguväljak. Lüllemäe Põhikooli fotokogu

Lüllemäe Põhikool