Järelevalve

Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium, telefon 735 0222, e-post hm@hm.ee.

Lüllemäe Põhikool