Õpilased

Lüllemäe Põhikoolis õpib 2019-20 õppeaastal 56 õpilast.