Pakume tööd

Lüllemäe Põhikool võtab tööle:

loodusainete õpetaja (1,0 või osaline koormus),
matemaatikaõpetaja (1,0 või osaline koormus).

Lüllemäe Põhikooli lasteaed võtab tööle:

lasteaiaõpetaja (1,0),
lasteaiaõpetaja abi (1,0).

Lüllemäe Põhikool ja lasteaed võtavad tööle tugispetsialiste:

logopeed lasteaeda (1,0),
lasteaia tervishoiutöötaja (osaline koormus),
logopeed kooli (osaline koormus),
koolipsühholoog (osaline koormus).

Ootame Sinu CVd, motivatsioonikirja ja kvalifikatsioonile vastavat haridust tõendatavate dokumentide koopiaid meile, kui …

… vastad kvalifikatsiooninõuetele,

armastad tegeleda lastega,

oled suurepärane suhtleja,

Sinust kiirgab loovust, ettevõtlikkust ja sära,

oskad õppetöös kasutada arvutit ja muid digitehnoloogiaid,

mõistad kolleegidevahelises koostöös peituvat ressurssi,

Sulle meeldib tervislik eluviis.

Lüllemäe Põhikoolis ja lasteaias töötades …
… tunned iga päev, et oled osa meeskonnast,
sinu vajaduste, soovide ja ettepanekutega arvestatakse,
omad vabadust ise disainida oma tööpäevade sisu (raamiks vaid õppekava),
viibid iga päev kaunis looduses,
arened mitmekülgselt endalegi ootamatutes valdkondades,
koged meeleolukaid, sportlikke ja musikaalseid ühistegevusi kolleegide ja lastega,
muudad noorte inimeste maailma.

Lähemalt saad meie kooliga tutvuda, kui loed näiteks seda ülevaatlikku artiklit siin.

Palume saata kandideerimiseks vajalikud dokumendid 16. augustiks aadressile jana.tiits@karula.edu.ee. Täiendavad küsimused on oodatud samale meiliaadressile.