Konsultatsioonid

Konsultatsioonide ajad on kirjas meie aktiivses tunniplaanis. Järelevastamised toimuvad õpetajaga kokkuleppel kodutööde ja järelevastamiste tundides.

Enne konsultatsioonitundi minekut lepib õpilane õpetajaga selle kokku, et õpetaja saaks vajaliku materjali ette valmistada ning tund läheks ladusamalt.

 

Lüllemäe Põhikool