Tervisenõukogu

Lüllemäe Põhikooli Tervisenõukogu koosneb koordinaatorist, kooli pidaja esindajast, koolijuhist, õpetajatest koolist ja lasteaedadest, kooliõest, söökla peakokast, hoolekogu ja õpilasesinduse esindajatest.

Kooli tervisenõukogu eesmärgiks on korraldada ja suunata sihipäraselt laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti.

Lüllemäe Põhikooli tervisenõukogu töökorralduse alused

Tervisenõukogu tegevuskava 2016-2017 õ/a

 

Lüllemäe Põhikool