Eksamid, tasemetööd 2022/23

Tasemetööd

Tasemetööd on eri kooliastmes läbitud õppematerjali omandamist kontrollivad testid, mida ei hinnata. Tasemetööde eesmärgiks on anda oma teadmiste kohta tagasisidet õpilasele ning olla abi- ja töövahendiks õpetajale edasise õppetöö korraldamiseks.

Enamik tasemetöid toimub läbitud kooliastmele järgneval sügisel.

3. klassi õpilastele

 • katseline tasemetöö sotsiaalainetes (kirjalik) 4.–5. mai 2023

4. klassi õpilastele

 • matemaatika (kirjalik) 19.–22. september 2022
 • eesti keel (kirjalik) 23. september; 26.–27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) 10.–13. oktoober 2022

6. klassi õpilastele

 • katseline tasemetöö sotsiaalainetes (kirjalik) 8.–9. mai 2023

7. klassi õpilastele

 • matemaatika (kirjalik) 19.–22. september 2022
 • eesti keel (kirjalik) 23. september; 26.–27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) 10.–13. oktoober 2022
 • inglise keel (kirjalik) 17.–18. oktoober 2022
 • inglise keel (suuline) 17.–21. oktoober 2022

9. klassi õpilastele

 • loodusained (kirjalik) 3.–6. oktoober 2022
 • vene keel (kirjalik ja suuline) 11.–12. jaanuar 2023

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos või ühiskonnaõpetuses (kirjalik) ning inglise või vene keeles (kirjalik ja suuline) – 12. juuni 2023

 

Allikas: Haridus- ja Noorteamet – tasemetööd, Haridus- ja Noorteamet – põhikooli lõpueksamid

Lüllemäe Põhikool