Eksamid, tasemetööd

Tasemetööd

Tasemetööd on I ja II kooliastmes läbitud õppematerjali omandamist kontrollivad testid, mida ei hinnata. Tasemetööde eesmärgiks on anda oma teadmiste kohta tagasisidet õpilasele ning olla abi- ja töövahendiks õpetajale edasise õppetöö korraldamiseks.

Tasemetööd toimuvad läbitud kooliastmele järgneval sügisel.

4. klassi õpilastele

 • matemaatika (e-tasemetöö) 16. september 2021
 • eesti keel (e-tasemetöö) 28.– 29. september 2021
 • loodusõpetus (e-tasemetöö) 6.–7. oktoober 2021

7. klassi õpilastele

 • matemaatika (e-tasemetöö) 14. september 2021
 • eesti keel (e-tasemetöö) 30. september või 1. oktoober 2021
 • loodusõpetus (e-tasemetöö) 4.–5. oktoober 2021
 • inglise keel (e-tasemetöö) 8. oktoober või 11. oktoober 2021
 • inglise keel (suuline) 8. oktoober või 11.–13. oktoober 2021

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
 • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos või ühiskonnaõpetuses (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline) – 14. juuni 2022

 

Allikas: haridus- ja teadusministri määrus Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal.