Eksamid, tasemetööd 2023/24

Tasemetööd

Tasemetööd on eri kooliastmes läbitud õppematerjali omandamist kontrollivad testid, mida ei hinnata. Tasemetööde eesmärgiks on anda oma teadmiste kohta tagasisidet õpilasele ning olla abi- ja töövahendiks õpetajale edasise õppetöö korraldamiseks.

Enamik tasemetöid toimub läbitud kooliastmele järgneval sügisel.

4. klassi õpilastele

 • eesti keel (kirjalik) 20.–22. september 2023
 • loodusõpetus (kirjalik) 25.–27. september 2023
 • eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) 2.–5. oktoober 2023
 • matemaatika (kirjalik) 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023

7. klassi õpilastele

 • eesti keel (kirjalik) 18.–20. september 2023
 • loodusõpetus (kirjalik) 27.–29. september 2023
 • matemaatika (kirjalik) 17.–20. oktoober 2023
 • inglise keel (kirjalik) 31. oktoober 2023
 • inglise keel (suuline) 31. oktoober – 3. november; 6. november 2023

9. klassi õpilastele

 • vene keel (kirjalik ja suuline) 17.–18. jaanuar 2024

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
 • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos või ühiskonnaõpetuses (kirjalik) ning inglise või vene keeles (kirjalik ja suuline) – 12. juuni 2024

 

Allikas: Haridus- ja Noorteamet – tasemetööd, Haridus- ja Noorteamet – põhikooli lõpueksamid

Lüllemäe Põhikool