Ettepanekud

Koolielu paremaks korraldamiseks oleme avatud headele ettepanekutele.

Kõikide ettepanekutega palume pöörduda e-mailile kool@karula.edu.ee.

Lüllemäe Põhikool