Nuputa tulemused

Avaldame kiitust meie kooli 5.-6.klassi võistkonnale, kes saavutasid Valgamaa Nuputa võistlusel Tõrvas 6.koha. Võistkonda kuulusid: Eliis Sarv; Joosep Trolla; Piia Mari Lepp; Loore Roos.