Nuputa tulemused

Avaldame kiitust meie kooli 5.-6.klassi võistkonnale, kes saavutas Valgamaa Nuputa võistlusel Tõrvas 6. koha. Võistkonda kuulusid Eliis Sarv, Joosep Trolla, Piia Mari Lepp ja Loore Roos.

NUPUTA on võistkondlik matemaatikaülesannete lahendamise võistlus, mis toimub kahes vanuserühmas. Matemaatikaalaseid teadmisi panevad proovile 5.-6. klasside neljaliikmelised võistkonnad ja 7. klasside kolmeliikmelised võistkonnad. Võistlust korraldab Eesti Matemaatika Selts koostöös TÜ teaduskooliga.

Lüllemäe Põhikool