Nuputa tulemused

Avaldame kiitust meie kooli 5.-6.klassi võistkonnale, kes saavutasid Valgamaa Nuputa võistlusel Tõrvas 6.koha. Võistkonda kuulusid:
Eliis Sarv;
Joosep Trolla;
Piia Mari Lepp;
Loore Roos.