Bumerangi tulemused

Avaldame kiitust EKSL spordimälumäng Bumerang maakondliku etapi üldvõitjale Margus Zimmerile ning
Laur Mägile, Ernst Saanile ja Egert Ansile, kes saavutasid põhikoolide arvestuses 3. koha.