Kiitus: Olümpiaadide tulemused 2016

Lüllemäe Põhikool avaldab tunnustust järgnevatele olümpiaadil osalenud õpilastele, kelle tulemused on alljärgnevad:
Endel Meristele, kes saavutas 4. klassi matemaatikaolümpiaadi maakonnavoorus 7.koha;
Piia Mari Lepale, kes saavutas 6.klassi piirkondlikul ajaloo olümpiaadil 2.koha;
Anni Peeglile, kes saavutas 8.klassi piirkondlikul ajaloo olümpiaadil 5.koha ja Marianne Hannusele, kes saavutas samal olümpiaadil 10.koha;
Marianne Hannusele, kes saavutas 8.klassi piirkondlikul bioloogia olümpiaadil 2.koha ja Anni Peeglile, kes saavutas samal olümpiaadil 5.koha;
Villem Martin Roosile, kes saavutas 9.klassi piirkondlikul ajaloo olümpiaadil 8.koha;

Kaspar Kannile, kes saavutas 7.klassi piirkondlikul matemaatika olümpiaadil 4.-5.koha ja

Marianne Hannusele, kes saavutas 8.klassi piirkondlikul matemaatika olümpiaadil 5.-6.koha.

Olümpiaadidest võtsid osa ka Mailis Veermets, Lauri Ansi, Hava Kuks. Täname neid kooli esindamast, olite väga tublid.