Kiitus: Olümpiaadide tulemused 2016

Lüllemäe Põhikool avaldab tunnustust järgnevatele olümpiaadil osalenud õpilastele, kelle tulemused on alljärgnevad: Endel Meristele, kes saavutas 4. klassi matemaatikaolümpiaadi maakonnavoorus 7. koha; Piia Mari Lepale, kes saavutas 6.klassi piirkondlikul ajaloo olümpiaadil 2. koha; Anni...