Eksamid

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal:

eesti keel: 1. juunil 2020
eesti keel teise keelena (kirjalik): 27. mail 2020
eesti keel teise keelena (suuline): 27.-29. mail 2020
matemaatika: 4. juunil 2020
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.
Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.