Koolimaja sulgeb uksed ja õpime distantsilt

Hea koolipere!

Alates tänasest on riigis välja kuulutatud eriolukord. Seoses sellega sulgevad alates esmaspäevast oma uksed kõik koolid. Esialgu kaheks nädalaks. Koolimaja sulgemine on ennetav meede viiruse leviku tõkestamiseks Eestis. Ühtegi nakkusjuhtumit meie koolis tuvastatud ei ole.

Õppetöö toimub edasi ja seda korraldatakse distantsilt. Distantsõppe korral on väga oluline lapsevanemate tugi kodus. Head lapsevanemad, palun kontrollige, et õpilased sooritaksid Stuudiumi vahendusel neile etteantud õpiülesandeid, toetage neid.

Distantsõppe korraldamisel on peamiseks suhtluskeskkonnaks Stuudium. Õpetajad jagavad infot klassidele läbi Stuudiumi suhtlus- ja TERA keskkonna.

I kooliastmele annavad klassiõpetajad, muusika-, kehalise- ja keeleõpetajad korraga nädala kaupa ette tegemist vajavad ülesanded. Lapsevanema suunamisel ja toel õpilased sooritavad ülesanded ja esitavad need tööjuhendites nõutud vormis ja tähtajaks.

II-III kooliastme õpe toimub valdavalt reaalajas tavapärase tunniplaani järgi tavapärastel kellaaegadel (kui aineõpetaja ei ole andnud teistsugust korraldust). Aineõpetajad kannavad Stuudiumi päevikusse tunni sisse tunni alguses. Sealt saavad õpilased vaadata, mida on tarvis tegema asuda. Õpiülesannete sooritamiseks võidakse kasutada erinevaid elektroonilisi keskkondi vastavalt õpetajate korraldustele. Tunnis kohalolekut kontrollitakse seeläbi, kas õpilane on osalenud õpiprotsessis ja esitanud tunni lõpuks nõutud töö.

Õpetajad on koolipäevade jooksul telefonitsi ja Stuudiumi suhtluskeskkonna kaudu kättesaadavad, et pakkuda abi ja selgitusi.
Kõigi küsimustega pöördudagi esmalt aineõpetaja ja siis klassijuhataja poole.

OLULINE! Kõik õpilased peavad täna võtma koolist kaasa õppevahendid, mida nad klassides hoiavad (õpikud, vihikud, kaustad). Kui tänased puudujad ise ei saa vahendeid kaasa võtta, siis tuleb õppevahendite kättesaamine pere poolt korraldada muul viisil enne täna kella 16.00. Õppevahendite puudumine ei vabanda õpiülesannete mittesooritamist. Esmaspäevast alates enam kahjuks koolimajja ei pääse.

Distantsõppe perioodil soovitame lastel püsida kodus ja vältida kogunemisi. Lugege raamatuid, viibige värskes õhus ja hoidke oma tervist!

Parimate soovidega,
Jana Tiits
direktor

Lüllemäe Põhikool