Külalistunnid Angela Ventseliga

„Pea seda tõde meeles: praegune hetk loeb rohkem kui mistahes muu aeg Su elus, sest see, mida Sa täna teed, määratleb selle, kelleks Sa oled saamas ning kelleks Sa oled saamas määratleb alati Su elu kvaliteedi ja suuna.“ (Hal Elrod „Imede hommik“)

Kolmapäeval, 6. juunil käis Lüllemäe Põhikooli 7. ja 8. klassil ühiskonna- ja ettevõtlustundide raames külas Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni ja Eesti Naisjuristide Ühenduse juhatuse liige Angela Ventsel.

Ventsel rääkis oma haridusteest Võru I Põhikoolist Tartu Ülikooli õigusteaduse magistrikraadini ning senisest töökogemusest.

Külastuse üheks põhiteemaks oli sooline palgalõhe, mis Eestis on Eurostati andmetel 25,3%. See tähendab, et Eesti naised pidid 1. jaanuarist kuni 2. aprillini 2018 meestega võrdse palga saamiseks töötama neist 70 päeva rohkem. Eesti Statistikaameti järgi on palgalõhe 20,9%. Statistikaandmetes on arvesse võetud kõiki faktoreid, kaasa arvatud osaline töökoormus. Palgalõhe annab doominoefekti ka näiteks emapalgale ja pensionile, mistõttu on eriti tähtis selle teemaga seonduvat teadvustada ning probleemiga tegeleda.

Praktiline mäng näitas, et ka väikeses klassikollektiivis joonistub välja asjaolu, et meeste palgasoov ja julgus head töötasu küsida kipub olema suurem kui naistel.

Nii suurele ühiskondlikule probleemile lahenduste leidmiseks tuleb alustada eneseväärtustamisest. Koos õpilastega arutati eneseväärtustamise mõiste sisu ka sellest vaatenurgast, et õpilased teaksid ja julgeksid tulevikus küsida oma tööle vastavat palka. Oluline on ka julgus valida elukutse olenemata soolistest stereotüüpidest – olgu siis naiste puhul mehaaniku amet või meeste puhul sotsiaaltöö.

Ventsel soovitas kõigil õpilastel kirja panna 100 unistust, mille nimel konkreetselt tööd hakata tegema. On ülihea tunne neid unistusi täidetuna pärast mõningast pingutust täidetuna maha kriipsutama hakata. Ei tasu arvata, et unistuste täideviimine on lihtne, kuid kindlate eesmärkide seadmine teeb selle võimalikuks.

Külalise raamatusoovitused:

Hal Elrod „Imede hommik

Brian P Moran „12-nädalane aasta

John C Maxwell „15 hindamatut kasvuseadust

Earl Nightingale „Hoiak

Lüllemäe Põhikooli kiitis Angela Ventsel kui väga armsat, kodust kooli, kuhu ta ka ise kohe õppima tuleks.

 

Tekst ja fotod: Ave Siilak

Lüllemäe Põhikool