Lüllemäe Põhikool tähistas 55. juubelit

Lüllemäe Põhikoolis tähistati koolimaja 55. juubelit ja 332 aasta möödumist koolihariduse andmise algusest Karula piirkonnas.

Sarnaselt armastatud inimese sünnipäevale algasid juubelipidustused Lüllemäe koolikogukonna kingitustega.

Vilistlaste sihtotstarbeline korjandus võimaldas osta värskelt renoveeritud saali põrandakatted, mis pikendavad oluliselt põranda eluiga ning võimaldavad spordisaali kahjustamata korraldada seal erinevaid sündmuseid. Põrand pandi kohe proovile ka vilistlaste kokkutulekul, kus aktusele järgnes tantsupidu.

Aktusel tõid peatsed vilistlased kooli lipu sisse juba kingitud mattidega kaetud saali. Foto: Merli Meresaar

Lapsevanemate korraldatud talgute tulemusena sai uue välimuse kooli peasissekäik. Direktor Jana Tiitsu abipalve järel ehitada lastele uus pink otsustasid vanemad, et korraliku pingi jaoks on kooliesine vana asfalt sobimatu. Seega võeti ette suurem projekt ning mõne maikuu õhtu jooksul ehitati lisaks kahele pingile valmis ka terrass. Pingi kulude katteks organiseerisid lapsevanemad korjanduse, terrassi materjal osteti kooli eelarvest.

Esialgu oli plaanis kõnet pidada terrassil, kuid vihm tegi ümberkorraldused, nii et publik sai avamist kuulata veel värvilõhnaliselt varjualuselt. Foto: Merli Meresaar

Õpetajad kinkisid koolile tormikännust kujundatud tarkuselinnu – öökulli, mis tervitab nüüdsest kõiki kooli saabujaid. Öökullile nime leidmiseks saavad kõik praegu esitada oma ettepanekuid.

Uus koolipere liige. Foto: Merli Meresaar

Õpilased ja lasteaialapsed joonistasid juubeliks kunstitundides autoportreed, millest koos õpetajate joonistustega valmisid koolipere kollaažid.

Lüllemäe lasteaiarühmad tulid kingitust aktusel üle andma täies koosseisus. Foto: Merli Meresaar

Kooliõpilaste poolt andsid joonistatud ühispildi direktorile üle õpilasesinduse asepresident Annabel Pormeister ja sekretär Eliis Sarv. Foto: Merli Meresaar

Koolipoolseks kummarduseks väärikale ajaloole koostati direktor Jana Tiitsu eestvedamisel ja  Karula Muinsuskaitse Seltsi juhataja Vaike Puuderselli abiga vineertahvlitele trükitud näitus kõigist Karula piirkonna koolidest, millest Lüllemäe Põhikool põlvneb.

Näitus Karula hariduselu ajaloost on üleval kooli I korruse fuajees. Foto: Ave Siilak

Ka Lüllemäe Põhikooli spordiajaloo häid tulemusi meenutavad karikad said uue kodu. Foto: Ave Siilak

Kooli pidulik juubeliaktus toimus 10. mail. Aukülaline, Valga vallavanem Margus Lepik ütles oma tervitussõnavõtus, et Lüllemäe koolis tehakse nii mõndagi sellist, millest paljud teised koolid Eestis veel alles mõtlevad. Justkui öeldu kinnituseks avas vilistlane, õpetaja ja lapsevanem Valev Sisov ametlikult õpetajate ja lapsevanemate kingitused ning kogu koolipere sai laulda meie looduslikku keskkonda sobilikku laulu „Meil on elu keset metsa“ juba uutel pinkidel ja äsjavalminud terrassil.

Esimene ühislaul uuel terrassil. Foto: Merli Meresaar

Juubelipidustuste tippsündmuseks kujunes vilistlaste kokkutulek 11. mail, kus pöörati sel korral suurt rõhku mitte ainult Lüllemäe, vaid kogu Karula koolihariduse ajaloole.Vaike Puudersell viis huvilistele esmakordselt läbi ekskursiooni Lüllemäe Põhikoolile eelnenud koolimajade või nende asukohtade juurde, mille ajalugu ülevaatlikult nüüd koolimajas näitusena üleval on. Kooli fotoarhiivist välja otsitud klassifotodele sai igaüks teha oma mälu järgi täiendusi, et aidata kaasa ühise mälupanga loomisele.

Esiplaanil fotoalbumit uurimas enam kui 50-aastase õpetajastaažiga Eha Saan, kes on õpetanud Lüllemäe koolis kolme põlvkonna jagu õpilasi. Foto: Erli Raudnõmm

Viite kooli ajaloo ja tänapäeva seostele andsid ka piduliku kontsertaktuse liputseremoonia vahtkondade koosseisud. Riigi, kooli ja valla lipu tõid sisse legendaarsed endised õpetajad koos vilistlaste ja praeguste õpetajatega, kes samuti kooli vilistlased. Kõrvuti lasteaialaste ja õpilastega esinesid muusikaliste etteastetega ka õpetajad.

Vilistlaste aktus algas pühalik-piduliku lippude sisse toomisega. Foto: Erli Raudnõmm

Kui direktor rõhutas oma aktusekõnes järjepidevat haridustee jätku Karulas ning kõneles tänasest olukorrast, siis asevallavanem Kalmer Sarv kinnitas, et valla poolt jätkub toetus koolile kindlasti ka edaspidi.

Direktori vastuvõtul jagas Jana Tiits veendumust, et on üks kõige õnnelikumatest direktoritest Eestis, sest lisaks aktiivsetele õpilastele ja toetavatele lapsevanematele on Lüllemäe koolis ja lasteaias saanud kokku erakordselt hea meeskonnana töötav õpetajaskond.

Lüllemäe Põhikooli direktor Jana Tiits. Foto: Erli Raudnõmm

Sünnipäevapidustused päädisid peoga, mis kestis ansambel Veskikivi ja spontaanselt tekkinud vilistlasansambli muusika saatel varaste hommikutundideni.

Meeleolukast õhtust sai varane hommik. Foto: Merli Meresaar

Uudise pani kokku Ave Siilak.

Lüllemäe Põhikool