Lüllemäe Põhikooli mikroskoobifotode võistlus ootab osalejaid

Võistluse teema: „VÄIKE MAAILM“

Palja silmaga näeme ainult osa maailmast. Et näha ka seda, mis silmale nähtamatu, tuleb maailma vaadata väga lähedalt. Parim viis seda teha on läbi mikroskoobi. Erinevaid võimalusi mikroskoobiga töötamiseks leiab Urmas Kokassaare raamatust  „Laboratoorsed tööd koolibioloogias“ (Avita, 2002).

Eesmärk: Suurendada õpilastes huvi loodusteaduste vastu. Pakkuda võimalust uurida erinevaid objekte valgusmikroskoobiga ning tõsta teadlikust mikroskoobiga töötamise võimalustest. Toetada mikroskoobiga töötamise praktilisi oskuseid. Arendada piirkonna koolide vahel koostööd loodushariduse valdkonnas.

Kes osalevad: Konkursil saavad osaleda põhikooli õpilased. Vanuseastmed jagunevad järgmiselt:

  • nooremad (1.-4. klass)
  • vanemad (5.-9. klass)

Fotovõistlust korraldab Lüllemäe Põhikool. Kutsed osalemiseks saadetakse laiali Valga valla ja teistele lähedal asuvatele koolidele.

Nõuded fotodele: Fotod peavad olema tehtud mikroskoobiga või binokulaariga või mõne muu seadmega, mis võimaldab suurendada vaadeldavat objekti mitu korda (makrofoto). Fotode pikema serva suurus peab jääma vahemikku 600-1200 pikslit. Konkursile saadetud pildid peavad olema JPG formaadis. Iga konkursile saadetava pildi juurde tuleb märkida alljärgnevad andmed:

  • Foto pealkiri
  • Foto autor
  • Kool ja klass

Esitamise tähtaeg: Fotosid saab esitada kuni 20. aprillini 2018 e-posti aadressil rolf.saarna@gmail.com.

Näitus: Nõuetele vastavatest fotodest koostatakse näitus, mida saab vaadata Lüllemäe Põhikoolis 2. – 11. mail. Samad fotod laetakse üles ka Lüllemäe Põhikooli kodulehele (karula.edu.ee), kus saab hääletada parima foto poolt.

Žürii: Fotosid hindab kolmeliikmeline žürii, kuhu kuulub loodusteadlane, kunstnik ja ürituse sponsor. Kolm parimat fotot valitakse välja nooremas (1.-4. klass) ja vanemas (5.-9. klass) kategoorias. Veebikeskkonnas hääletatud fotod hinnatakse eraldi kategoorias.

 Auhinnad: Iga kategooria (nooremad, vanemad ja veebis hinnatud) võitjad saavad auhinnad. Lisaks valib žürii välja eriauhinnad.

Lüllemäe Põhikool