Noorsoopolitseinikud Lüllemäe koolis

politsei

Meie õpilastel käisid 21. novembril külas noorsoopolitseinikud Linda Oks ja Thea Tekkel.

 

Räägiti alaealistega seotud kuritegelikust käitumisest ja sellega kaasnevatest tagajärgedest. Arutleti selle üle, et kuidas saab igaüks hoiduda käitumisest, mis on seadusega vastuolus. Vahetati infot ka selle kohta, kuidas igaüks saab end kaitsta, kui tema suhtes käitutakse vääralt. Kolme tunni jooksul kohtusid politseinikud kõigi Lüllemäe Põhikooli õpilastega.

 

Samal ajal said mundrikandjate külastusest oma osa ümber koolimaja õppekäigul olnud sõimelapsed – nad vaatlesid koolimaja ees seisvat politseiautot! 

 

Soovime kõigile turvalist olemist ja meeleolukat kadrisantide jooksmist!

Lüllemäe Põhikool