Õpetajad on kohal!

Saabunud on see aeg suves, kus lõppev kooliaasta vajab kokkuvõtmist ja uus sissejuhatamist. Puhkused on läbi ja 22. augustil kogunesidki kooli- ja lasteaiaõpetajad ning kokad inspiratsioonipäevale, et häälestada end töölainele ja saada osa põnevast koolitusest.

Kohtumise esimeses pooles andis direktor ülevaate maikuus nii koolis kui ka lasteaias toimunud meeskonnavestlustest. Lasteaiaõpetajate vestlused toimusid eneseanalüüsi vormis, mille käigus igaüks sai analüüsida oma igapäevaseid tööprotsesse ja professionaalset arengut. Kooliõpetajad arutlesid vestlustes selle üle, millised valdkonnad mõjutavad koolipäeva jooksul meie õpilasi kõige rohkem, kuidas on antud valdkonnas seis meie koolis ja kas või mida saavad õpetajad neis valdkondades ise ära teha. Tulemused olid huvitavad ja inspiratsioonipäeval esitatud kokkuvõte andis hea sisendi eeloleva õppeaasta üldtööplaani. Tutvustati ka vestluste käigus õpetajate poolt koostatud Lüllemäe Põhikooli õpetaja definitsioone. Igaüks võis neis end ära tunda. Peamisteks märksõnadeks olid meeskondlikkus, nooruslikkus, professionaalsus ja avatud meel.

Pärast pausi jätkus päev Tauri Tallermaa koolitusega „Tähelepanu ja mälu“. Koolitaja kõneles mälu tööst, sellest kui kaua kestab tähelepanu ning kuidas need omavahel seotud on. Vürtsikas-humoorikates, elukogemusel põhinevais näidetes võisid õpetajad end ikka ja jälle ära tunda. Huvitav oli info mehe ja naise aju töötamise erinevustest. Mälu treeninguks katsetati kasulikke võtteid, mis aitavad seoste tekitamise abil asju meelde jätta. Kokkuvõttes oli koolitus huvitav, meeleolukas ja kasulik.

Selle lõppedes oli Tauri Tallermaa fortuunaks meie selleaastases kingiloosis, millesse olid seekord auhinnad välja pannud Kanepi Aiand, Viinamärdi talu, Pühajärve SPA ja Valga Charlot. Suur tänu neile!

Lõpetuseks tutvuti augustikuu töökorraldusega, sest enne õpilaste saabumist ootavad ees mitmed olulised nõupidamised ja ettevalmistused.

Lüllemäe kooli ja lasteaia õpetajad ning kokad kooliaasta alguse inspiratsioonipäeval 22.08.2019.

Uudis: Jana Tiits

Lüllemäe Põhikool