Õpetajate aktiivne vaheaeg

el_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne

Lüllemäe Põhikooli õpetajatel olid vaheajal tihedad koolituspäevad

Kui Lüllemäe Põhikooli õpilased said kohvikutepäevaga rõõmsalt vaheajale saadetud, hakkasid õpetajad kohvreid pakkima eelseisvatele õppepäevadele sõitmiseks.

Tänu Euroopa Sotsiaalfondi 3000-eurosele toetusele veetsid meie õpetajad 20.-22. märtsi töises meeleolus. Projekti eesmärk oli tõsta koolimeeskonna pedagoogilist kompetentsust ja ühtsustunnet.

Esmaspäeval vaadeldi Randvere koolis üldõpetuse tunde ning läbiti koolitus õppijat toetava hindamise teemal. Koolitajaks oli Leelo Tiisvelt, kes on selle ala üks parimaid asjatundjaid Eestis. Teisipäeval vaadeldi tunde Viimsi Keskkoolis, kus kasutatakse samuti õppijat toetavat hindamist. Õpetajad said vaatlustest häid ideid füüsilise õpikeskkonna kujundamiseks, õppetundide planeerimiseks ning tunnidistsipliini tagamiseks. Seejärel viisid sealsed I ja III kooliastme õppejuhid Merle Sepp ja Alge Ilosaar läbi koolituse õppekava kujundamisest, ainekavade loomisest ja nende kasutamisest. Kolmapäeva veetis Lüllemäe Põhikoolis meiega koolipsühholoog ja pereterapeut Kai Konsap, kes tegi ülevaatliku koolituse suhtlemisoskustest ja konfliktolukordade lahendamisest.

Lisaks saadud kogemustele ja värskendatud ning uutele teadmisetele kinnitasid õpetajad, et läbitud õppepäevad mõjusid väga hästi ka meeskonna ühtsustundele ning andsid indu ja inspiratsiooni edasi tegutseda. Õpetajatel on nüüd ühine ja selgem arusaam läbitud teemades, mis on aluseks meeskondlikule pingutusele selle kõige ellu viimseks.

_20170324_161632

_20170324_161455

_20170324_161311

Lüllemäe Põhikool