Õpilased korraldasid Halloweenipäeva

Kodumaiste tähtpäevade kõrval õpitakse aina enam tundma ja tähistama ka teiste rahvaste pühasid. Lüllemäe Põhikoolis on kokku lepitud, et hingedepäeva, Mardi ja Kadri juhatab sisse Halloween.

Nagu ikka, püütakse koolimajas eri sündmused ka ainetundidega siduda. Halloweeni puhul näiteks kõneleti eesti keele tundides selle võrdlusest eestlaste hingedepäevaga ning põgusalt tutvutud näiteks Skandinaavia jumalatar Heliga, kel vaid pool keha tütarlapse kujuga – teise poole on Surm enda haardesse saanud ning silmaga nähtav tulemus vastav.

Inglise keele tundides avas õpetaja Külli Halloweeni keldi tausta. Euroopast läbi Ameerika kommertslikuna Eestisse jõudnud tähtpäeval on tegelikult sügav looduse ja religiooniga seotud tähendus. Koos käib surm ja uuestisünd, kurbus ja rõõm. Need kajastusid ka meie õpilasesinduse ja tugiõpilasorganisatsiooni TORE liikmete poolt korraldatud koolipäevas.

Halloweenipäev algas kogunemisega, kus näidati oma kostüüme, tutvuti päevaplaaniga ning noorsootöötaja Siret Kõrge jättis koos oma tervitusega õpilastele mõneks nädalaks noorteka lauamänge laenuks.

Päeva jooksul võis majas trehvata erinevaid koledusi, näiteks zombisid… Foto: Ave Siilak

… või nõidu. Foto: Ave Siilak

Lõunakogunemisel andsid õpilasesinduse president ja asepresident kõigile kostümeeritutele üle tänukirjad selle eest, et nad aitasid koolipäeva eriliseks muuta. Foto: Ave Siilak

Tugiõpilasorganisatsiooni TORE juhendaja õpetaja Ave esitles TORE eesmärke, tegevusi ja tegijaid. Külla tuli TORE maskott Torevant. Foto: Külli Teder

Torevandi ja teise Lüllemäe kooli TORE-juhendaja õpetaja Elini juhendamisel mängiti algklassidega meeskonnamänge, misjärel lapsed analüüsisid oma mängu jooksul kasutatud või omandatud oskusi ja teadmisi. Foto: Ave Siilak

Lüllemäe kooli õpetajad ja direktor püüavad ikka olla õpilastele eeskujuks ja kaaslaseks. Nii ka Halloweenil. Foto: Erik Rapur

Uudise pani kokku Ave Siilak.

Lüllemäe Põhikool