Rahvastepallis 2. koht

07.aprillil  Keeni Põhikoolis toimunud Valga maakonna maakoolide algklasside klassivõistkondade rahvastepallis saavutasid 2. koha meie kooli võistkonnad alljärgnevas koosseisus:
1) Õie Meriste, Lee Õunapuu, Lisandra Lees, Aale Kuks, Annabel Pormeister, Anni Aliide Markvart ja Elo Mai Lepp;
2) Karl Peegel, Eron Sarv, Endel Meriste, Etser Laas, Erkki Saag, Karl Markus Markvart, Joosep Trolla ja Ahti Freiberg.
Avaldame kiitust kõigile võistlejatele ning juhendajale.
Lüllemäe Põhikool