Tunnustus Ernst Enno nimeliselt luulekonkursilt

Valga Priimetsa Kool korraldas sel kevadel juba kolmandat korda iga-aastaseks traditsiooniks saanud luulekonkursi, mis on küll pühendatud Ernst Ennole, kuid sellel aastal võttis tähelepanu alla hoopis Hando Runneli loomingu.

Esimest korda osalesid 12. aprillil toimunud luulepeol ka Lüllemäe Põhikooli õpilased: Mesike Meresaar, Annabel Pormeister, Rasmus Erik Kadakas ja Vahur Erlend Lang.

Sündmus oli väga huvitavalt üles ehitatud. Video- ja muusikakatkendid vaheldusid teadustajate vahetekstide ning konkursil osalejate etlemistega. Nii moodustus tore tervik, mis sisaldas nii luuletaja elulugu kui ka loomingut.

Rasmus Erik, kes luges lõbusat lugu “Konnade kodu” Pöial-Liisi tsüklist, märgiti žürii poolt ära kui parim lasteluule esitaja. Annabel esitas luuletust “Ei mullast sul olegi enam suurt lugu” suure veendumusega ning suutis vapralt lõpuni lugeda hoolimata väikesest mälu vingerpussist. Mesikese luuletus “Pöial-Liisi elab üksi”, samuti Pöial-Liisi tsüklist, sai esitatud elutruu mure ja ängiga, mis näitab, et teinekord on hirmust ka kasu. Vahur Erlend, kes kandis ette luuletuse “Rahalaul”, pidi olema lihtsalt tema ise.

Just viiendas klassis on kevaditi kirjanduse tundides mahukas õppetsükkel sellest, kuidas hästi esineda, kõnelda ja etelda. Seega said Mesike, Rasmus Erik ja Vahur Erlend alles äsja ning Annabeli puhul aasta tagasi omandatud teadmisi praktikas rakendada.

Vasakult: Annabel, Vahur Erlend, Mesike ja Rasmus Erik.

Uudislugu ja foto õpetaja Liina Saksingult.

Lüllemäe Põhikool