Lapsevanemate koolitus kultuurimajas algab 19. novembril

Hea lapsevanem,

Lüllemäe Rahvaõpistu ootab Sind osalema lastevanemate koolitusel, kus jagatakse teadmisi meeskonnatööst ja rolliootustest hariduselus, osalemist ja probleemilahendust toetavast käitumisest, haridusseadusandluse tõlgendamisest ning selgitatakse, kuidas leida väärtuste ühisosa, olla kaasatud ja kaasav, tagada selge ja avatud suhtlus koolikogukonna liikmete vahel ning määratleda isiklikke tugevusi ja hoiakuid.

Lastevanemate koolitus toimub Lüllemäel 19. november – 13. detsember 2018.a. Õppimine toimub arutelu ja praktilisi tegevusi pakkuvate meetodite abil. Lastevanemate koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi, mis on jagatud mitmele koolituspäevale: 19. november, 24.november, 26.november, 1. detsember, 3. detsember, 9. detsember ja 13. detsember.

Koolituse korraldaja on Lüllemäe Rahvaõpistu. Koolituse täpsema programmi ja ajakavad saadame osalemissoovist teada andnutele e- kirjaga või vajadusel paberkandjal. Programm avalikustatakse ka rahvaõpistu kodulehel http://www.opistu.net.ee/category/koolitused/. Koolitus on osalejale tasuta.

Koolitaja on karjäärinõustaja, täiskasvanute koolitaja Terje Paes. Haridusseadusandluse koolituspäeva viib läbi Ülvi Kann.

Täiendav info ja eelregistreerimine (hiljemalt 30. oktoober) tel 5354 2235 (Ülvi Kann) või kirjutades ylvikann@gmail.com või opistu@gmail.com .

Tänapäeva haridussüsteem on kiires muutumises. Alates hetkest, mil lapsest saab lasteaialaps või õpilane, jaguneb vastutus tema kasvatuse ja võimaliku parima arengu eest kodu ja kooli vahel võrdselt. Lapsevanema teadmised ootustest kaasaegsele koolielu korraldusele ja koostööle kooli ja kodu vahel ning lapsevanema positiivsed hoiakud tagavad parima toe lapsele hariduse omandamisel.

 

Lüllemäe Põhikool