Abiõpetaja, Lüllemäe lasteaed ootab Sind!

Lüllemäe Põhikooli lasteaia sõbralik ja töökas kollektiiv ootab oma ridadesse abiõpetajat.

Kui hariduslike erivajadustega (HEV) lasteaia lastest jääb aega üle, siis pakud Sa tuge ka kooli abiõpetajatele. Tegemist on täistööajaga ametikohaga ning tööd on lademetes. Sul peab olema võimekust, kannatlikkust ning huvi hakkama saada nii lasteaia kui põhikooli lastega.

Ootame Sind oma meeskonda, kui hoolid lastest ja oled valmis neid aitama, talud hästi pinget, oskad teha koostööd ja oled orienteeritud lahendustele. Kandideerimisel tuleb kasuks varasem kogemus erivajadustega lastega tegelemisel. Loomulikult on Sul ideaalis olemas eripedagoogika kõrgem või kutseharidus. Aga eelkõige on tähtis praktiline kogemus ja õppimisvõime. Tähtis on, et suudad oma tööprotsessi kohta pidada ka aruandlust ning üldse oled arvuti ja kirjutamisega pigem sõber. Kasuks tulevad autojuhiload, sest võib juhtuda, et käid Lüllemäelt mõnikord ka me Kaagjärve lasteaiarühmas.

Kandideerimise tähtaeg on 14. jaanuar. Palun saada kooli direktorile meiliaadressil mart.kas@karula.edu.ee järgmised dokumendid:
1. CV,
2. vabas vormis seletuskiri, kus kirjeldad kui palju ja milliste HEV (lasteaia) lastega oled kokku puutunud ja/või millist õppe- ja kasvatustööd oled elus läbi viinud;
3. haridust tõendava dokumendi koopia.

Töövestlused viiakse läbi vahemikus 16.-18. jaanuar. Sobiva kandidaadi olemasolul on võimalik tööd alustada juba esmaspäeval, 22. jaanuaril.

Lisainformatsiooni saad direktorile kirjutades või helistades tel 53083117.

Lüllemäe Põhikool