Haridustöötajate streik Lüllemäe Põhikoolis

Mis toimub?

Eesti Haridustöötajate Liit on kuulutanud välja õpetajate ja haridustöötajate tähtajatu streigi algusega 22. jaanuaril 2024. Selle põhjuseks on liidu sõnul valitsuse senine soovimatus leida kompromisse ja pidada kinni poliitilistest lubadustest. Liit rõhutab, et olukord haridusmaastikul on süvenevalt murettekitav ning mõjutab lähitulevikus kogu riigi käekäiku.

Lüllemäe Põhikooli õpetajad osalevad streigis ühepäevase tööseisakuga esmaspäeval, 22. jaanuaril.

 • Õpetajad sel päeval tunde ei tee ega muul moel tööülesandeid täida.
 • Neljapäeva hommikul saadab direktor läbi Stuudiumi loovülesande kõigile kooli õpilastele. See on mõeldud tegemiseks esmaspäeval, 22.01 kell 8.30–15.00. Ülesande teema on kohaliku elu edendamine ning julgus mõelda lennukalt. Seda võib teha kodus, koolis, Lüllemäe või Kaagjärve raamatukogus.
 • Koolimaja on esmaspäeval avatud, juhendajad on kohal ning pakutakse lõunasööki. Kooli tulek on vabatahtlik, aga ülesanne on kõigile õpilastele kohustuslik. 
 • NB! Lasteaed töötab esmaspäeval tavapärases rütmis.

Miks streigime?

 • Soovime olla solidaarsed oma ametikaaslastega.
 • Tahame pöörata tähelepanu järgmistele kitsaskohtadele:
 • tasakaalu puudumine haridustöötajate koormuse ja töötasu vahel. Näiteks ei mahu tavatööaja sisse:
  • eksamiprotsessis osalemine (lisakonsultatsioonid, komisjoni töö);
  • loovtööde juhendamine ja töö hindamiskomisjonis;
  • klassijuhatajatöö kõik ülesanded (arenguvestlused, hariduslikud väljasõidud, klassiüritused, vajadusel igapäevane lisatugi);
  • eriprojektide eestvedamine.
 • Kaasava hariduse rakendamine koos spetsialistide puudusega on loonud olukorra, kus koolid ei suuda kõiki õpilasi vajalikul määral toetada. Aine- ja klassiõpetajatele on pandud kohustus teha ära ka järgmiste erispetsialistide töö: 
  • logopeed,
  • eripedagoog,
  • psühholoog,
  • sotsiaalpedagoog.
 • Koolides puudub vajalik arv abiõpetajaid, kes saaksid pakkuda Rajaleidja määratud lisatuge seda vajavatele õpilastele. Ka abiõpetajate tööülesanded on iga päev tavaõpetajate õlgadel. 
 • Haldusreformiga on süvenenud kohalike omavalitsuste võimetus palgata ning tagada koolidele ja lasteaedadele näiteks majandusjuhatajate, õppejuhtide, IT-spetsialistide jne ametikohti.
 • Rahalist tasu lisaülesannete tegemise eest reeglina ei maksta.
Lüllemäe Põhikool