Advendihommik Karula kirikus

Esimese advendi tähistamine on Lüllemäel aastaid kestnud traditsioon. Selgi detsembrikuu esimesel esmaspäeval kogunesid kooli- ja lasteaialapsed, õpetajad ning külalised kirikusse, et õpetaja Enno Tanilase sõnade ja muusikaga tähistada advendiaja saabumist.

Õpetaja Enno Tanilase kõned on alati soojad ja sügava sisuga. Seekord rääkis õpetaja valgusest ja armastusest meie sees ja ümber.

Mudilaskoori 1.-4. klassi lapsed koos õpetaja Cathlen Haugasega tervitasid jõulukuu algust Anu Röömeli lauluga “Heade soovide kaudu”.

Õpetaja Triin Tanilas tõi publikuni oma aastaid tagasi ning hoopis teistes oludes kirjutatud muusikalise mõtiskluse “Kuhu viib tee”.

Õpetaja Triinu lauluringi lapsed esitasid kaks Airi Liiva lugu: “Koduteel” ja “Palve”.

Esimest aastat akordioni õppiv Mait koos õpetaja Cathleniga mängisid Curt Mahri “Laulu”.

Nagu ikka, lauldi ka seekord ühislaule. Kontsert-teenistuse lõpetas palve ning kirikuõpetaja poolt lausutud head soovid.

Kõik koos.

Uudis: Ave Siilak

Lüllemäe Põhikool