Algklasside ekskursioonid Põlvamaa keskkonnamajja ja Valga jäätmejaama

10. oktoobril toimus Lüllemäe Põhikooli 1.–4. klassi õpilaste väljasõit Põlvamaa keskkonnamajja Räpinas, kus toimus õppeprogramm “Sipelgas Ferda vähendab prügi”.

Põlva keskkonnamaja õppeprogramm “Sipelgas Ferda vähendab prügi”. Foto: Tarje Roosik

Koolitaja, Põlvamaa keskkonnahariduse spetsialist Mari Kala tutvustas erinevaid jäätmeliike, nende sortimise ja taaskasutamise võimalusi. Õpilased said selgeks prügi sorteerimise põhimõtted.

Reostuse tagajärjed lindudele. Foto: Elin Lihten

Praktiline ülesanne mikroskoobiga. Foto: Elin Lihten

Keskkonnaprogrammi tublid läbinud 1.–4. klass koos oma õpetajatega. Fotolt puudub selle autor, 2. klassi õpetaja Tarje Roosik.

Programmi kohta saab lähemalt lugeda Keskkonnahariduse veebilehelt. Keskkonnamaja külastust toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus läbi keskkonnateadlikuse programmi.

11. oktoobril tutvustas Valga Jäätmejaama platsijuhataja jaama kogutavaid esemeid ning rääkis, mis nendest esemetest edasi saab. Nägime oma silmaga, mida tuuakse jäätmejaama ja mis neist esemetest edasi saab.

On mõnes mõttes hämmastav, kindlasti aga positviine, kui palju jäätmeid Valga jäätmejaama kokku tuuakse. Foto: Elin Lihten

Õpilastele meeldis väga jäätmete massi määramise kaal. Kogu seltskonnaga mindi kaalule ja saadi tulemuseks 713 kg.

Algklasside kogumass seisuga 10.10.2019. Foto: Tarje Roosik

Mõlemad õppepäevad olid sisutihedad ja lastele huvitavad.

Uudis: Tarje Roosik ja Anneli Varik

Fotod: Elin Lihten ja Tarje Roosik

Lüllemäe Põhikool