Õpetajate päev koolis

Reede 4. oktoober oli koolimaja täis elevust. Õpetajad olid kohad vahetanud IX klassi õpilastega ja koondunud ise õppetundidesse direktori juhendamisel. Seevastu üheksandikud seadsid end mõnusasti sisse õpetajate toas, millest kujunes nende peamine kohtumispaik ainetundide vahelisel ajal.

Õpetajad koondusid muusikaklassi, kus käsitlesid esimeses tunnis poiste õpetamisel esinevaid eripärasid. Sel teemal toimusid intrigeerivad mõttevahetused, mis jätsid kõigile osalejatele mõtlemisainet. Järgnevates tundides läbiti meeleolukaid meeskonnatööharjutusi, mis treenisid tublisti naerulihaseid.

Lõpuklassi õpilased said endale püstitatud ülesannetega hästi hakkama. Koolimajas säilis kord ja õppimist soosiv õhkkond. Tavalise koolipäevaga võrreldes sai rohkem nalja ja vähemalt IX klassi õpilased mõistavad nüüd ehk natuke paremini, mida tähendab seista klassi ees ja sulle otsa vaatavaid õpilasi juhendada, inspireerida ja toetada.

Tavaliselt jõuavad uudistesse fotod õpilastest. Õpetajate päeva puhul on need õpetajatest. Õppivatest õpetajatest. Lüllemäe Põhikooli fotokogu.

Kunagi ei ole hilja saada mitmekülgselt osavaks. Lüllemäe Põhikooli fotokogu.

Langenud inglid? Lüllemäe Põhikooli fotokogu

Lüllemäel on vinge olla õpetaja. Lüllemäe Põhikooli fotokogu

Tekst: Jana Tiits

Lüllemäe Põhikool