Digilahendused ainetunnis

Elukestev õpe koos karjääri planeerimisega on põhikooli riiklikus õppekavas üks läbivaid teemasid. Seega on arusaadav, et ka tänased õpetajad õpivad pidevalt midagi uut, läbides koolitusi või kursusi, lugedes erialast kirjandust või tutvudes teiste heade praktikatega.

Mõnikord käib mitu võimalust lausa käsikäes. Nii noppisidki õpetajad 2017. aasta lõpu Ettevõtliku Kooli koolituselt muuhulgas üles ka ühe digitaalse töövahendi, mida oma tundides kasutada. Koolitaja kasutas tookord interaktiivseid Plickers kaarte päeva õppetöös, kuid rääkis lühidalt ka, millega tegemist.

Plickersi digi-tööriist koosneb internetis kasutatavast rakendusest ja nutiseadmesse allalaaditavast äpist. Lisaks on õpilastel prinditud ja lamineeritud koodikaardid, mille abil vastatakse. Kaardi iga külg kannab tähte (a, b, c või d) ning vastava tähe ülespoole keeramine tähendab just selle tähisega vastusevariandi eelistamist. Kaardid on nummerdatud ning seotud kindla õpilasega klassis.

9. klassi õpilased näitavad just neile määratud Plickers kaarte. Foto: Ave Siilak

Küsimus, millele vastust otsitakse, ning vastusevariandid kuvatakse projektoriga ekraanile. Seejärel tõstavad õpilased õigetpidi üles oma kaardi. Õpetaja püüab kõik kaardid nutiseadmega äpi kaamerasse ning fikseerib tulemuse, mis kajastub reaalajas ekraanil olevas süsteemis, olles kohe nähtav nii õpilastele kui ka õpetajale.

Hea vahend kiire tagasiside hankimiseks, aga ka näiteks lausestusveaga näitelausete otsimiseks.

õpetaja Liina Saksing

Lüllemäe Põhikool