Emakeelekuu tähistamine

Haridus- ja Teadusministeerium on 2019. aasta kuulutanud emakeele aastaks, märkimaks 100 aasta möödumist eesti keele mainimisest riigikeelena. Lüllemäe Põhikool andis samuti oma panuse nende sündmuste tähistamiseks.

3. märtsil algas koolis emakeelekuu. See tähendab, et kogu kuu jooksul tehakse II ja III kooliastmes kõigi ainete kirjalike tööde järgi statistikat, kes peab kõige osavamalt kinni õigekirjareeglitest. Aktsiooni eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu sellele, et igas aines tuleb kirjutada korrektses eesti keeles, mitte ainult eesti keele tundides. Kuu lõppeb märtsi viimasel nädalal kõigis kooliastmetes ning ka õpetajatele läbiviidava etteütlusega. Kogu töö võtame kokku aprilli alguses, mil saame tagasisidet ning tunnustame tublimaid.

14. märtsil tähistas Eesti 20. korda emakeelepäeva. Lüllemäe Põhikoolis korraldati selle puhul I kooliastme etluspäev. Teise tunni ajal lugesid kõik esimese kuni kolmanda klassi õpilased kas peast või raamatust ühe luuletuse. Lisaks klassijuhatajatele kuulas esinejaid ka direktor Jana Tiits, emakeele ja kirjanduse õpetaja Liina Saksing ning raamatukogu juhataja Triinu Rätsepp. Luule nautimise kõrval oli nende ülesandeks olla žürii, kes tunnustust ja väikseid auhindu jagas. Kõigi väga toredate esinejate seast tõstis žürii esile kuut õpilast:
Kaspar Kaseorg(1. kl) – kõige vapram ja soravam esinemine,
Genis Leegiste(2. kl) – kõige muljetavaldavam esinemine,
Karine-Meribel Liivamägi (2. kl) – kõige selgem ja kõlavam esinemine,
Minna Murumets (2. kl) – kõige üllatavam esinemine,
Kärt Post (3. kl) – kõige avatum esinemine,
Meribel Pormeister (3. kl) – kõige iseloomulikum luuletuse valik.

Ettevalmistused mõõduvõtmiseks. Foto: Anneli Varik

Žürii sai tänutäheks oma töö eest kiidud. Foto: Ave Siilak

Emakeelepäeva puhul korraldasid TORE õpilased ja nende juhendaja õpetaja Ave ülekoolilise toredate eestikeelsete sõnade kogumise. Iga õpilane ja õpetaja kirjutas ühele paberist tammelehele tema arvates kõige toredama, parema või ilusama eestikeelse sõna. Kõik lehed kinnitati esimese korruse stendi puu külge, kuhu nad jäävad lehtede langemiseni.

TORE keelepuu. Foto: Ave Siilak

Uudise kirjutas õpetaja Liina.

Lüllemäe Põhikool