Kasekese lasteaia juhtkonna kogemuskülastus

Lüllemäe Põhikoolis algklassides rakendatakse igapäevaselt alates 2017/18 õppeaastast VEPA metoodikat. VEPA ehk Veel Paremini käitumisoskuste mängu metoodikas kasutatakse mitmeid erinevaid elemente, mis kokku moodustavad ühe toimiva terviku, mille abil saab mõjusalt suunata laste käitumist ning toetada sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arengut.

Eestis kasutab VEPA meetodeid ligi sada kool, liitunud ja liitumas on ka paljud lasteaiad. Selleks, et näha, kuidas toimuvad VEPA tunnid pärast lasteaia lõpetamist, külastasid 7. mail Lüllemäe Põhikooli Kasekese direktor Maila Rajamets koos õppejuhiga.

Esimese klassi tunnile järgnes tagasisidearutelu. Üksmeelne seisukoht oli, et metoodika on väga hea abivahend eelkõige lastele endile, kellel aitab tunniolukorras paremini keskenduda. See omakorda teeb märgatavalt tulemusrikkamaks õpetaja töö.

Esimene klass koos klassijuhataja Tarje Roosiku ja külalistega

Uudis ja foto: Ave Siilak

Lüllemäe Põhikool