Lapsevanemate ja õpetajate ühistööna kooliesisel uus välimus

Aprillikuus saatis direktor Jana lapsevanematele üleskutse tulla natuke appi ning aidata ehitada koolimaja ette kooli 55. juubeli puhul laste jaoks uus pink.

Lapsevanemad vaatasid olukorra üle ning otsustasid, et korraliku pingi jaoks on kooliesine vana asfalt sobimatu. Seega võeti ette suurem projekt ning mõne maikuu õhtu jooksul ehitati lisaks kahele kolme ja poole meetrisele pingile valmis ka terrass.

Ehitusmaterjali kulude katteks korraldas hoolekogu lapsevanemate seas korjanduse. Ettevõtmist saab toetada ka praegu, tehes ülekande Valga Vallavalitsuse arveldusarvele nr. EE092200221019163791. Maksekorraldusele tuleb kindlasti lisada selgitus “Lüllemäe Põhikooli pingitegu”.

Õpetajad kinkisid koolile 55. juubeliks puust öökulli, mis tervitab nüüdsest maja ees kõiki kooli saabujaid.

Uudis: Ave Siilak

Fotod: Ave Siilak, Kalle Kadakas, Jana Tiits, Margus Muttik, Valev Sisov

Lüllemäe Põhikool