Kümme tasuta arvutit LHV pangalt Lüllemäe koolile

Mõned päevad tagasi võeti direktoriga ühendust Tallinnast LHV pangast ja teatati, et neil on meie kooli jaoks kokku pakitud 10 vähekasutatud ja heas korras lauaarvutit. Nimelt vajab pank ise suurt täpsust ja kiirust nõudvas valdkonnas iga mõne aasta tagant uuemaid ja võimsamaid arvuteid. Panga poolt mahakantud arvutid on tegelikult aga nii heas korras, et need sobivad ideaalselt koolis kasutamiseks.

Nii sõitiski panga esindaja täna hommikul arvutitega Tartusse ja andis need direktorile üle. Kuuenda klassi poisid aitasid autotäie tehnika koolimajja tassida ja nüüd ootavad need suvevaheaega, et siis endale majas rahulikult sobiv koht leida nii õpetajate, kui ka õpilaste töökohtadel.

Käsoleva õppeaasta alguses jõudsid kooli neli õpetaja lauaarvutit Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt möödunud õppeaastal (2017 maikuu) koostatud digiplaani alusel. Arvutid paigutati arvuti-, muusika- ja eesti keele klassi ning kolmanda klassi ruumi.

Digiplaani (arengukava osa) eesmärgid digitaristu uuendamise osas on järgnevad:

  1. klassiruumid on varustatud lakke paigaldatud töökorras videoprojektoritega (tähtaeg sügis 2018);
  2. igas klassis on töökorras esitlusekraan ja kõlarid (tähtaeg kevad 2018);
  3. välja on vahetatud õpetajate amortiseerunud sülearvutid lauarvutite vastu (sügis 2019).

Tänu HITSA ja LHV toele on viimane ja algselt kõige kaugemale plaanitud eesmärk tänaseks täidetud. Detsembris 2017 said kõik klassid varustatud videoprojektorite ning esitlusekraanidega. Selle jaoks osteti kooli eelarvest 7 uut projektorit ja 5 ekraani. Kõigis klassides ei ole veel kõlareid ja projektorid on tarvis lae alla paigaldada. LHV kingitusest jätkub lisaks õpetajate sülearvutite väljavahetamisele arvuteid ka õpilastele lisakohtade loomiseks.

Esitlustehnika soetamine annab võimaluse tunnid mugavalt mitmekesisemaks muuta ja vähenema peaks ka paljundamisele kuluva paberi hulk. Enam ei pea õpetajad kogu maja peale kahte töökorras projektorit jagama ega pikendusjuhtmetega ringi jooksma. Lauaarvutite ja uute töötoolide (saabusid aprillis) soetamisega aitame kaasa õpetajate tervise hoidmisele tagades õige tööasendi arvutiga töötamisel.

Oleme väga tänulikud LHV pangale abi eest meie arengukava ühe olulise eesmärgi täitmisel!

Tekst ja fotod: Jana Tiits

 

Lüllemäe Põhikool