Riigikogulane Rein Randver ühiskonnaõpetuse tunnis külas

22. mail andis 6. ja 8. klassile külalistunni Rein Randver. Lüllemäe Põhikooli vilistlane, praegune Valga vallavolikogu liige ja endine riigikogulane on tegutsenud muuhulgas keskkonnaministri, Valga maavanema ja ettevõtjana. Randver on ka Eesti Kepikõnni Liidu president.

Õpilastel olid tundides ja kodutööna ette valmistatud mitmed küsimused, millele külaline vastused ette valmistanud oli. Teemadeks olid näiteks kohalike teede halb olukord ning puudulik hooldus, samuti kergliiklustee puudumine, mis on viinud ohtlike olukordadeni kooli lähedal. Kaheksanda klassi õpilaste palvel nimetas ja põhjendas Randver kolm tema arvates kõige suuremat probleemi Eestis: suuri keskusi soosiv regionaalpoliitika, madal iive ning peagi saabuv eurotoetuste tugev vähenemine, mis annab kardetavasti tugevalt just maapiirkondades tunda.

Metsaraiega seonduva küsimuse valguses said õpilased teada Eesti metsanduse arengukava olemasolust (https://www.envir.ee/sites/default/files/mak2020vastuvoetud.pdf) ning sellest, kuidas uue kava koostamisele oma sõna sekka öelda.

Küsimusele, miks rahvas sageli poliitikutega rahul ei ole, vastas Randver, et tarvis on õppida tegema teadlikke valikuid ning võtta valitud esindajaid vastutusele oma tegevuse eest kasvõi läbi selle, et lubatu mittetäitmise korral järgmisel korral valida kedagi teist.

Kõne alla tuli veel probleem poliitikute isikliku “jonniajamisega”, näiteks “tasuta” transport või Rail Baltic. Randver tõdes, et sellist olukorda ei peaks olema, kuid lihtsat lahendust ei ole. Tähtis on taas teadlik oma esindajate valimine ning oma arvamuse valjuhäälne avaldamine.  Samuti aitab siin propagandistlike lubaduste ära tundmise õppimine – kui mingi lubadus tundub liiga hea, siis ta tõenäoliselt seda ongi ning lubatu taga on arvatust kõrgem hind.

Rein Randver kõneles kuulajaile ka rahast, riigieelarvest, kohaliku omavalitsuse eelarve tuludest ning eelarve ümberjaotamise põhimõtetest.

Õpilaste küsimustevoo lõpetas tunni lõppemine, teemasid jätkub veel tulevastekski kohtumisteks.

Tekst ja fotod: Ave Siilak

Lüllemäe Põhikool