Lasteaiarühmad liitusid “Kiusamisest vabaks” programmiga

Lüllemäe Põhikool lasteaiarühmad liitusid „Kiusamisest vabaks“ programmiga, mille eestvedajaks Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit. Metoodikat hakkavad rakendama nii Lüllemäe sõimerühm, vanem rühm kui ka Kaagjärve liitrühm.

„Kiusamisest vabaks“ metoodika tugineb neljale põhiväärtusele – sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Programmi keskne kuju tegevustes ja materjalidel on metoodika sümbol Sõber Karu. Metoodika abil luuakse lastegruppides kiusamist ennetav käitumiskultuur, milles suhtutakse üksteisesse sallivalt ja austavalt, kus hoolitakse ning vajadusel sekkutakse ja kaitstakse kaaslast.

Rühmades toimusid programmi tutvustavad lapsevanemate koosolekud, kus õpetajad tutvustasid metoodika eesmärki, selle kasulikkust ning edasisi tegevusi. Selgus, et mõned lapsevanemad olid põgusalt programmist kuulnud. Vaadati programmi tutvustavat videot, tutvuti kohvri sisuga ja arutleti üheskoos metoodikas keskenduvate väärtuste üle.

Selgus, et pealtnäha lihtsaid väärtusi polnud sugugi kerge lahti mõtestada, mistõttu on eriti oluline väärtuskasvatust õpetada lastele läbi erinevate situatsioonide ja mängude. Koosolekutel tutvusid lapsevanemad läbi praktika lastemassaažiga, mida tulevikus ka rühmas kasutusele võtame, et lapsed õpiksid vahet tegema heal ja halval puudutusel.

20171108_160341

Arutleti ka veel selliste teemade üle, et kuidas karud lasteni jõuavad, millises pesas hakkavad karud elama ning milliseid ühistraditsioone võiksime rühmaga korraldada, et ka lapsevanemad saaksid omavahel rohkem koos aega veeta. Lapsevanemad on õige pea kasutusele tuleva metoodika suhtes positiivselt meelestatud ning õpetajad ootavad väga programmi kasutusele võtmist.

 

Tekst ja fotod: lasteaiakasvatajad

Lüllemäe Põhikool